Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


อาชีวะกับภารกิจใหญ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
      

อาชีวะกับภารกิจใหญ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

          ตลอดระยะเวลา 3 เดือนเศษ ที่ประเทศไทยประสบภัยน้ำท่วม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ระดมสรรพกำลังของนักเรียนนักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในจังหวัดที่ไม่ประสบภัยร่วมมือให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ประสบภัยที่มีความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้นโยบายแก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาใช้สถานการณ์น้ำท่วม พลิกวิกฤติเป็นโอกาส โดยให้ครูนำนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ลงฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย นำทักษะวิชาชีพบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์จริง พร้อมทั้งให้ฝ่ายวิชาการปรับหลักสูตรรองรับการโอนชั่วโมงฝึกงานของนักศึกษาสู่หน่วยกิตในระบบการเรียนการสอนด้วย
          ระยะเกิดอุทกภัย  1.เปิดสถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 84 ศูนย์ สามารถรับผู้เข้าพักได้ จำนวนทั้งสิ้น 14,782 คน ผู้เข้าพักจะได้รับการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก และอาหารที่ถูกสุขอนามัย ตลอดระยะเวลาที่เข้าพักเป็นอย่างดี ในขณะนี้ศูนย์บางแห่งยังสามารถรับผู้เข้าพักได้อีก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์สายด่วนอาชีวศึกษา 1156 ตลอด 24 ชั่วโมง (พร้อมกับดูแลระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างของศูนย์พักพิง และจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และเตรียมครูช่างพร้อมปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 4 คน/วัน โดยประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง และจัดหาเครื่องสูบน้ำเพื่อติดตั้งในศูนย์พักพิงและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 255 เครื่อง)
          2.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เป็นศูนย์ระดมทรัพยากรของวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ จัดสร้างเรือหางยาว 13 ลำ เรือเหล็กท้องแบน 83 ลำ และเรือเหล็กพับ 8 ลำ รวมทั้งสิ้น 104 ลำ โดยเรือที่ผลิตขึ้นได้นำส่งมอบผ่าน ศปภ. และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้เดือดร้อน และยังได้ผลิตเพิ่มเติมอีกเป็นเรือเหล็กซิงค์ จำนวน 1,000 ลำ
          3.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก และวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นศูนย์ผลิตสุขาลอยน้ำ จำนวน 1,768 หลัง และเก้าอี้สุขา จำนวน 10,000 ตัว มอบให้แก่องค์กรและประชาชน
          4.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ครัวอาชีวะ โดยระดมครูและนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพ กว่า 20 แห่ง กว่า 300 คน หมุนเวียนมาผลิตอาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมทาน วันละ 3 มื้อ รวม 54,000 กล่องต่อวัน โดยปัจจุบันผลิตไปแล้วจำนวน 386,606 กล่อง เพื่อจัดส่งไปยังศูนย์พักพิงในโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
          5.จัดทำเครื่องกรองน้ำ 1,000 ชุด เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้ใช้อุปโภค บริโภคน้ำสะอาด
          6.จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 21,000 ถุง แจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
          7.จัดหายานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือหางยาว เรือท้องแบน ฯลฯ เพื่อใช้ในการขนย้ายประชาชนและสิ่งของ
          8.ให้บริการฝึกอาชีพ และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้รับบริการในศูนย์พักพิง เพื่อให้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ สำหรับนำไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
          ระยะฟื้นฟู  1.จัดรถโมบายเคลื่อนที่ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน : Fix it Center จำนวน 76 คันที่มีในทุกจังหวัด ออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่ที่น้ำเริ่มลด จังหวัดละ 20 ครั้งๆ ละ 3 วัน โดยให้บริการประชาชนฟรี
          2.จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FiX It Center จังหวัดละ 20 ศูนย์ 62 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 1,240 ศูนย์ โดยออกให้บริการครั้งละ 3 วัน/ศูนย์ เพื่อให้บริการซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลการเกษตร ณ จุดบริเวณพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด
          3.จัดให้สถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไปให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยเพื่อฟื้นฟูอาคารสิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การสอนและสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดำเนินการเปิดการเรียนการสอนได้โดยเร็ว
          4.ฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ไม่สามารถไปประกอบอาชีพเดิมได้ จำเป็นต้องเลือกอาชีพใหม่ หรือทำเป็นอาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จังหวัดละ 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน รวม 124 ครั้ง
          5.เพาะกล้าไม้ที่เจริญงอกงามเร็ว ได้แก่ หน่อกล้วย กล้ามะละกอ พริก มะเขือ แตงกวา เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนนำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้ทดแทนผลผลิตเดิม จำนวน 4 ล้านต้น ก้อนเชื้อเห็ดจำนวน 100,000 ก้อน และพันธุ์ปลา จำนวน 4,000,000 ตัว
          6. จัดทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ล้านลิตร และ EM แบบก้อน จำนวน 200,000 ก้อน เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย.
          นับว่าพลังคนอาชีวศึกษาได้เป็นส่วนสำคัญที่เข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ ซึ่งต้องเรียกได้ว่าทันท่วงทีทุกเหตุการณ์จริงๆ

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโพสเมื่อ : 24 พ.ย. 54   อ่าน 48420 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แนวทางการจัดส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน(OBEC AWARDS)
09 ม.ค. 58 | อ่าน 650 ครั้ง
กยศ.จ่อยึดทรัพย์ไม่คืนหนี้
20 ม.ค. 59 | อ่าน 390 ครั้ง
เผยปมร้อน! คาดเป็นเหตุใช้ม.44 เชือด อธิการบดีม.มหาสารคาม เจ้าตัวชี้เรื่องเก่า แจงแล้ว
26 มิ.ย. 58 | อ่าน 486 ครั้ง
หมอธีเตรียมปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ ยึดชั่วโมงสอน ครูสอนเกินภาระงานได้ความชอบ-ผลงาน
27 ธ.ค. 59 | อ่าน 1230 ครั้ง
สะกิด ศธ.ปลูกสำนึกเด็กไทยต้านโกง
28 พ.ค. 61 | อ่าน 224 ครั้ง
ข้าราชการหนาวอีก! ล็อตสองมาแล้ว 152 ชื่อเอี่ยวทุจริต
04 มิ.ย. 58 | อ่าน 506 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.