Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ.โอนงบเรียนฟรีสัปดาห์นี้
      

สอศ.โอนงบเรียนฟรีสัปดาห์นี้

 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่าสอศ.ได้รับงบประมาณตามโครงการเรียนฟรีฯเรียบร้อยแล้วประมาณ 1,800 ล้านบาท แบ่งเป็นงบอุดหนุนรายหัว 1,100 ล้านบาท และงบอุดหนุนรายการเรียนฟรี ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยกเว้นค่าเครื่องแบบนักเรียนเพราะกำหนดให้จัดสรรปีละ 1 ครั้งเท่านั้น โดย สอศ.จะจัดสรรงบดังกล่าวให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 415 แห่งสังกัด สอศ. ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้แต่ละวิทยาลัยนำไปจัดสรรรายการเรียนฟรีให้นักเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2554 อย่างไรก็ตาม สำหรับวิทยาลัยที่ประสบภัยน้ำท่วมและยังไม่สามารถเปิดเทอมได้นั้น จะต้องเตรียมการเรื่องหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่จะจัดสรรให้นักเรียนเมื่อเปิดเทอมจะได้ทำการเรียนการสอนได้ทันทีส่วนวิทยาลัยที่ไม่ได้รับผลกระทบนั้น ขณะนี้พบว่ามีบางแห่งเปิดเรียนไปแล้ว และได้แก้ปัญหาเรื่องหนังสือเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนแทน ขณะเดียวกัน ได้เตรียมความพร้อมโดยสั่งจองหนังสือเรียนไว้กับสำนักพิมพ์เรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้รับงบประมาณก็สามารถสั่งซื้อได้ทันที
          ด้านนายธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธาน กอศ.เปิดเผยผลการประชุม กอศ.เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวิทยาลัยที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์การรวมและแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาพ.ศ.2554 โดยมีมติให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาจำนวน156 แห่ง จัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาได้จากทั้งหมด 415 แห่ง โดย กอศ.ยืนยันให้จัดตั้ง19 สถาบันการอาชีวศึกษาตามกลุ่มจังหวัดได้และได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ กอศ.ไปจัดทำร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาและเสนอที่ประชุมพิจารณาในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ จากนั้นจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการศธ.และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามลำดับคาดว่าในปีการศึกษา 2555 นี้จะสามารถจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาได้อย่างน้อยภูมิภาคละ 1 แห่ง ส่วนวิทยาลัยที่ไม่ผ่านการประเมิน ส่วนใหญ่ติดปัญหาเรื่องบุคลากร และไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยวิทยาลัยเหล่านี้จะต้องไปปรับปรุงคุณภาพและเข้ารับการประเมินจาก กอศ.ก่อนจัดตั้งเป็นสถาบันในปีต่อๆ ไป

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 21 พ.ย. 54   อ่าน 45611 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สถานีก.ค.ศ : คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
29 ก.ค. 56 | อ่าน 731 ครั้ง
เกณฑ์ครูมืออาชีพเรียนปี 4 เกรด 3.00 สอบปรนัยวัดเจตคติ
17 พ.ค. 55 | อ่าน 2240 ครั้ง
’การรู้สารสนเทศ’เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ...
02 เม.ย. 55 | อ่าน 7360 ครั้ง
วิทยาลัยชุมชุมสตูลคลอด 4 ยุทธศาสตร์รับอาเซียน
29 มี.ค. 56 | อ่าน 1020 ครั้ง
’สช.’ตั้งคณะตรวจสอบคุณภาพร.ร.
01 มิ.ย. 54 | อ่าน 45435 ครั้ง
ย้ำไม่ยกเลิกเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
15 ก.ย. 58 | อ่าน 439 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.