Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


นร.แฮกวิ่งรอก16คณะโวยสอบตรงเข้า'มหาวิทยาลัย'อ่วมกู้จ่ายค่าสมัคร         ร.ร.โวยมหาวิทยาลัยเปิดรับตรงสร้างปัญหา ดึง ม.6 แห่ทิ้งห้องเรียนไปกวดวิชา บางคนวิ่งรอกสมัครสอบถึง 16 คณะ 10 มหา'ลัย
          เมื่อวันที่ 10 มกราคม นางเบญญาภา คงรอดผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะม.5 และ ม.6 ไม่มีสมาธิกับการเรียนการสอนในห้องเรียน เพราะนิยมไปเรียนกวดวิชาเพื่อสอบในระบบรับตรงของคณะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยนักเรียนบางคนไปสมัครสอบรับตรงมากถึง 16 คณะ ใน 10 มหาวิทยาลัย ทำให้นักเรียนต้องใช้เวลาเรียนในห้องเรียนไปสอบรับตรง ไม่สนใจเรียนในห้องเรียน เพราะมหาวิทยาลัยไปแย่งเด็กจากในห้องเรียน ในขณะที่ครูกำลังอบรมบ่มเพาะ ทั้งในเรื่องเนื้อหา สติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ จิตสำนึก มารยาทสุขภาพร่างกาย และอื่นๆ โดยนักเรียนจะไม่สนใจสิ่งที่ครูสอน ยิ่งนักเรียนที่มุ่งสอบในระบบรับตรงและไปเรียนกวดวิชา จะดูถูกครูที่สอนในห้องเรียน ทำให้ครูเสียใจ
          "เวลานี้มหาวิทยาลัยเข้ามาล่วงล้ำก้ำเกินถึงในโรงเรียน ในห้องเรียน จนลืมไปว่าการศึกษาพื้นฐานที่ตั้งไว้เป็นอย่างไร ทำให้นักเรียนไม่มีวินัยยอมเสียเงินเสียทองไปสมัครสอบรับตรงถึง 16 คณะ เพราะต้องการพิสูจน์กึ๋นตัวเอง เอาเวลาเรียนไปลองสอบแพทย์ สอบวิศวกรรมศาสตร์สอบคอมพิวเตอร์ พอได้ทั้ง 16 คณะ ก็ไม่เอา 14 คณะ เป็นการกันที่คนอื่น ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่เครียดมาก รู้สึกเหมือนกันว่ามหาวิทยาลัยมาตักเอาเด็กในโรงเรียนออกไป โดยที่เด็กเหล่านั้นยังไม่สมบูรณ์ เด็กจะดูถูกครูในห้องเรียน เพราะคิดว่าตัวเองรู้หมดแล้ว ไม่อยากฟังที่ครูสอน ซึ่งทำให้ระบบการศึกษาแย่ และระบบอุดมศึกษาก็ได้คนที่ไม่เต็ม พร่อง เมื่อจบอุดมศึกษาก็ไม่มีคุณภาพฉะนั้น จะเห็นว่าเวลานี้บริษัทเอกชนหลายๆ แห่งไม่รับบัณฑิตเข้าทำงาน เพราะไม่ไว้ใจคุณภาพ ซึ่งถือเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษา" นางเบญญาภากล่าว
          นางเบญญาภากล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศมีจำนวนมากที่ต้องการรับนักศึกษาในเชิงปริมาณ มีศูนย์นอกที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ เพราะต้องการกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยไม่สนใจคุณภาพ จึงอยากถามว่าสถาบันอุดมศึกษารับนักศึกษาจำนวนมากๆ เพื่ออะไรเพื่อเงิน หรือเพื่ออะไร
          น.ส.อัมราพร โพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) กล่าวว่า โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึง ป.6 แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ คนขับรถของโรงเรียนซึ่งมีลูกจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2554 สงสารลูก อยากให้ลูกของตัวเองสอบเข้าได้คณะดีๆเพราะลูกเรียนเก่ง จึงไปกู้เงินนอกระบบ เพื่อให้ลูกนำเงินไปใช้ในการสมัครสอบตรงในมหาวิทยาลัยต่างๆ
          "เงินเดือนคนขับรถประมาณ 1 หมื่นบาท แค่จ่ายหนี้ที่กู้ในระบบก็หมดแล้ว และที่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบเพราะกู้ในระบบเต็มแล้ว ฉะนั้น เด็กที่ไม่มีเงินไม่ต้องพูดถึง โอกาสที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยน้อยมาก เพราะเวลานี้ค่าสมัครสอบแพงมาก ค่าเล่าเรียนก็แพง พ่อแม่ต้องกัดฟันส่งลูก นี่คือระบบการศึกษาไทย คนไม่มีเงิน ก็ไม่มีสิทธิ" น.ส.อัมราพรกล่าว
          นายสุทธิศักดิ์ เฟื่องเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ กล่าวว่า ที่นักเรียนชั้น ม.6 ไม่ยอมเข้าห้องเรียนนั้น เป็นปัญหาของโรงเรียนเทพศิรินทร์เช่นเดียวกันเพราะจะมีนักเรียนอยู่กลุ่ม หนึ่งที่เอาเวลาไปเรียนกวดวิชา และสมัครสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ แม้จะเป็นส่วนน้อย แต่ก็สร้างปัญหาได้เพราะจะทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนทำตามบ้าง เพราะเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่มาเรียน ก็จะไม่มาเรียนบ้าง ทางโรงเรียนต้องประสานไปยังผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กไม่มาเรียนไม่ ได้เพราะจะเรียนไม่จบ เนื่องจากเวลาเรียนอาจไม่พอตามที่กำหนดไว้ ว่าต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเริ่มมีมากขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งจะเป็นเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดสมัครสอบรับตรง
          นายสำรวย ชัยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ยอมรับว่าการที่นักเรียนชั้น ม.6 ทิ้งห้องเรียนไปสมัครสอบรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย สร้างปัญหาให้กับโรงเรียนเพราะหากไม่ยอมเข้าเรียนจะทำให้เวลาเรียนไม่พอ และอาจเรียนไม่จบ อย่างโรงเรียนสตรีสิริเกศมีนักเรียนประมาณ 40-50 คน ที่ไม่ยอมเข้าเรียนจนต้องเรียกผู้ปกครองและนักเรียนมาชี้แจงทำความเข้าใจ ซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6 ทั้งหมดประมาณ 550 คนมาประชุมทำความเข้าใจในเรื่องนี้
          น.ส.สุภาวดี วงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี กล่าวว่าโรงเรียนมีปัญหาไม่มาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ม.6 ต้องทำร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยต่างๆ เช่นกิจกรรมเชียร์ แปรอักษร เป็นต้น ส่วนที่มีนักเรียนบางส่วนต้องวิ่งสมัครสอบรับตรงนั้น ทางโรงเรียนก็เข้าใจ และจะยืดหยุ่นเวลาเรียนให้
          นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย กล่าวว่าที่โรงเรียนไม่มีปัญหา เพราะเราต้องการให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียน จึงกำหนดระเบียบสถานศึกษาไว้ว่านักเรียนต้องเข้าเรียนร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค หากไม่สอบปลายภาค จะส่งผลให้ไม่จบหลักสูตรชั้นมัธยมปลาย ฉะนั้นปัญหานักเรียนทิ้งห้องเรียนจึงไม่มี เพราะการทิ้งห้องเรียนไปกวดวิชา จะส่งผลเสียแก่เด็กในระยะยาว แม้จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็อาจเรียนไม่ไหว ที่สำคัญการเรียนครบตามหลักสูตร จะช่วยทำให้เป็นคนสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ และสังคม
          นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ กล่าวว่าโรงเรียนไม่มีปัญหานักเรียนทิ้งห้องเรียน เพราะระเบียบสถานศึกษากำหนดให้ต้องเข้าเรียนร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค อีกทั้งโรงเรียนยังจัดติวในเวลา 07.30-08.30 น. ทุกวัน เพื่อเตรียมพร้อมให้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงประสานงานมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง เช่นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาช่วยติวให้นักเรียนชั้น ม.6 ทั่วทั้งจังหวัด
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบค่าสมัครสอบรับตรงในบางสาขาวิชา และบางมหาวิทยาลัย พบว่าค่าสมัครไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เช่น วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ใบสมัครชุดละ 1,000 บาท ค่าสอบวิชาปฏิบัติ วิชาละ 300 บาท ค่าสอบวิชาทฤษฎีวิชาละ 300 บาท, วิทยาลัยนานาชาติ มม. ค่าสมัครสอบที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษสากล2,000 บาท มีผลสอบภาษาอังกฤษสากล 1,200 บาท, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าสมัคร 1,000 บาท, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ค่าสมัคร 1,000 บาท เป็นต้น

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 54   อ่าน 9786 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
“ณัฏฐพล” เห็นด้วย ยกเลิกขึ้นป้ายชื่นชมนร. เน้นพัฒนาเด็กแทน
15 พ.ค. 63 | อ่าน 113 ครั้ง
คุณภาพการศึกษา -คุณภาพประเทศ
23 ก.ย. 57 | อ่าน 726 ครั้ง
รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่ส่งตำแหน่งว่างสายการสอน จำนวน 82 เขต
02 ก.ย. 56 | อ่าน 816 ครั้ง
กลุ่มครูภาคเหนือ-อีสาน เข้ายื่นหนังสือ วอนทบทวนคืนอัตรากำลัง รร.ขนาดเล็ก
29 ส.ค. 62 | อ่าน 680 ครั้ง
ให้สิทธิ "ครูศึกษาพิเศษ" บรรจุ ขรก.
04 พ.ย. 53 | อ่าน 8899 ครั้ง
เรียนภาษาผ่านการแสดง
29 ม.ค. 57 | อ่าน 997 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.