Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มรภ.ภูเก็ตเปิด"4ร." รับนศ.ประสบอุทกภัย
      

มรภ.ภูเก็ตเปิด4ร. รับนศ.ประสบอุทกภัย

 

          จากถสานการณ์ความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคกลาง ทำให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ต่างหาวิธีการแก้ไขปัญหาในทุกด้านทั้งก่อนและหลังน้ำลด ด้วยความจำเป็นที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตจึงร่วมกับจังหวัดภูเก็ตสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดภูเก็ต และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมมือจัดโครงการ 4ร.จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ราชภัฎ โรงแรม โรเงรียน และราชการเพื่อชีวิตใหม่ผุระสบอุทกภัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พ่อแม่ ผู้ปกตรอง และนักศึกษาในเขตพื้นที่ที่ประสบภัย
          ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (มรภ.)กล่าวว่าสถานการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วมที่หลายจังหวัดประสบอยู่ในขณะนี้ มิใช่เป็นเพียงความเดือดร้อนเฉพาะเขตพื้นที่ทางภาคกลางเท่านั้น เพราะฉะนั้น ราชภัฎ ในฐานะที่เป็นคนของพระราชามีหน้าที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนนั้นและถือว่าคือความเดือดร้อนของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน โครงการ ร.จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยในครั้งนี้รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่ ผุ้ปกครองได้ด้วย
          ก่อนหน้านี้ มรภ.ภูเก็ต จัดโครงการ 3 ร.ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน โรงแรม และราชภัฎ ร่วมมือระหว่าง มรภ.ภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ชมรมการจัดงานบุคคล จ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ จ.ภูเก็ตและพังงา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการโรงแรมแก่ธุรกิจการโรงแรมใน จ.ภูเก็ต ให้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนเนื่องจากภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจ.ภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง
          โครงการดังกล่าวช่วยให้นักศึกษามีงานทำระหว่างเรียน และมีรายได้หรือมีเงินเดือนได้ประสบการณ์ด้านการทำงาน ซึ่งเมื่อเทียบกับประสบการณ์ด้านการเรียนโดยทั่วไปแล้ว นักศึกษาบางคนไม่สามารถทำได้ และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จบการศึกษาก็จะได้ปริญญาบัตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมเช่นเดียวกับนักศึกษาที่เรียนแบบปกติ กล่าวได้ว่า จะได้ทั้งงาน ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งใบเบิกทางสำหรับประกอบอาชีพในเวลาเดียวกัน
          โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเที่ยว เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่จบม.6 ขณะเดียวกันเป็นการสร้างอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งมีความจำเป็นต้องสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไว้รองรับการเจริญเติบโต โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโรงแรม จึงเกิด โครงการ 3 ร.คือ โรงแรม ราชภัฎ และโรงเรียน เพื่อสร้างฐานทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ และในวันนี้เมื่อเปลี่ยนเป็น โครงการ 4ร. ซึ่งมีหน่วยงานทางราชการหรือจังหวัดเข้ามาช่วย ยิ่งสร้างความแข็งแกร่งทางการศึกษา สร้างทางเลือกทางการศึกษา สร้างอนาคตให้เด็กและเยาวชนได้มากยิ่งขึ้น นับเป็นโครงการที่เป็นประโชน์มาก ผศ.ดร.ประภา กล่าว
          การจัดโครงการดังกล่าวจึงเป็นการสร้างทางเลือกด้านการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจะเรียนในลักษณะนี้ ได้มีโอกาสเข้าถึง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใต้การสร้างความร่วมมือร่วมกันของทุกภาคส่วน และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนในที่สุด ดังความเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งต่างให้ความเห็นสอดคล้องร่วมกันว่า เป็นโครงการที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี
          สำหรับนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติครั้งนี้ ที่กำลังเรียนในชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในสาขาวิชาการโรงแรมการท่องเที่ยว หรือ ภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากที่สุด ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้เข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม โดยจะเรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ควบคู่กับการหารายได้เพื่อช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว ซึ่งนักศึกษาจะได้เป็นพนักงานในแผนกต่างๆ ของสถานประกอบการตั้งแต่แผนกแม่บ้าน พนักงานยกกระเป๋า พนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับ บาร์เทนเดอร์ บาร์บอย ฯลฯ ซึ่งขณะนี้เรามีอยู่กว่า 20 แห่งโดยเฉพาะงานด้านการโรงแรม ทั้งนี้ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตจะเป็นผู้จัดหางานให้ทุกคนพร้อมจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้
          ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจรีบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตหรือโทรสาร 0-7624-0223 หรืออีเมล aec.pkru@gmail.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.นงเยาว์ ใจห้อ 08-1538-8929
          วาสนา ศรีนวลใย
          ประชาสัมพันธ์ มรภ.ภูเก็ต

 

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 14 พ.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 54   อ่าน 49543 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ม.ราม รับนักศึกษาโลจิสติกส์ ภาคพิเศษรุ่นแรก
20 พ.ค. 57 | อ่าน 441 ครั้ง
"สมพงษ์"จวกร่างปฏิรูปศึกษาตีไม่ตรงจุด ประเด็นสำคัญถูกกลืน/ชี้อาจส่งผลขาดแรงผลักดันบรรลุเป้
07 ธ.ค. 57 | อ่าน 309 ครั้ง
หึ่งล็อกบริษัทจีนปั๊มแท็บเล็ต เหลือ 2,100 บ. - สั่ง 8 แสนเครื่อง
19 ม.ค. 55 | อ่าน 77453 ครั้ง
ม.อีสานสาง 4 พัน ป.โทตกค้าง
02 พ.ค. 55 | อ่าน 2194 ครั้ง
ม.บูรพาเปิดหลักสูตรรับอาเซียน
21 เม.ย. 57 | อ่าน 310 ครั้ง
มรภ.เลยรับน.ศ.จีนแลกเปลี่ยนภาษา-วัฒนธรรม 2 ชาติ
15 มิ.ย. 55 | อ่าน 1319 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.