Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มรภ.ภูเก็ตเปิด"4ร." รับนศ.ประสบอุทกภัย
      

มรภ.ภูเก็ตเปิด4ร. รับนศ.ประสบอุทกภัย

 

          จากถสานการณ์ความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคกลาง ทำให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ต่างหาวิธีการแก้ไขปัญหาในทุกด้านทั้งก่อนและหลังน้ำลด ด้วยความจำเป็นที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตจึงร่วมกับจังหวัดภูเก็ตสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดภูเก็ต และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมมือจัดโครงการ 4ร.จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ราชภัฎ โรงแรม โรเงรียน และราชการเพื่อชีวิตใหม่ผุระสบอุทกภัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พ่อแม่ ผู้ปกตรอง และนักศึกษาในเขตพื้นที่ที่ประสบภัย
          ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (มรภ.)กล่าวว่าสถานการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วมที่หลายจังหวัดประสบอยู่ในขณะนี้ มิใช่เป็นเพียงความเดือดร้อนเฉพาะเขตพื้นที่ทางภาคกลางเท่านั้น เพราะฉะนั้น ราชภัฎ ในฐานะที่เป็นคนของพระราชามีหน้าที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนนั้นและถือว่าคือความเดือดร้อนของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน โครงการ ร.จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยในครั้งนี้รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่ ผุ้ปกครองได้ด้วย
          ก่อนหน้านี้ มรภ.ภูเก็ต จัดโครงการ 3 ร.ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน โรงแรม และราชภัฎ ร่วมมือระหว่าง มรภ.ภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ชมรมการจัดงานบุคคล จ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ จ.ภูเก็ตและพังงา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการโรงแรมแก่ธุรกิจการโรงแรมใน จ.ภูเก็ต ให้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนเนื่องจากภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจ.ภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง
          โครงการดังกล่าวช่วยให้นักศึกษามีงานทำระหว่างเรียน และมีรายได้หรือมีเงินเดือนได้ประสบการณ์ด้านการทำงาน ซึ่งเมื่อเทียบกับประสบการณ์ด้านการเรียนโดยทั่วไปแล้ว นักศึกษาบางคนไม่สามารถทำได้ และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จบการศึกษาก็จะได้ปริญญาบัตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมเช่นเดียวกับนักศึกษาที่เรียนแบบปกติ กล่าวได้ว่า จะได้ทั้งงาน ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งใบเบิกทางสำหรับประกอบอาชีพในเวลาเดียวกัน
          โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเที่ยว เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่จบม.6 ขณะเดียวกันเป็นการสร้างอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งมีความจำเป็นต้องสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไว้รองรับการเจริญเติบโต โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโรงแรม จึงเกิด โครงการ 3 ร.คือ โรงแรม ราชภัฎ และโรงเรียน เพื่อสร้างฐานทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ และในวันนี้เมื่อเปลี่ยนเป็น โครงการ 4ร. ซึ่งมีหน่วยงานทางราชการหรือจังหวัดเข้ามาช่วย ยิ่งสร้างความแข็งแกร่งทางการศึกษา สร้างทางเลือกทางการศึกษา สร้างอนาคตให้เด็กและเยาวชนได้มากยิ่งขึ้น นับเป็นโครงการที่เป็นประโชน์มาก ผศ.ดร.ประภา กล่าว
          การจัดโครงการดังกล่าวจึงเป็นการสร้างทางเลือกด้านการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจะเรียนในลักษณะนี้ ได้มีโอกาสเข้าถึง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใต้การสร้างความร่วมมือร่วมกันของทุกภาคส่วน และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนในที่สุด ดังความเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งต่างให้ความเห็นสอดคล้องร่วมกันว่า เป็นโครงการที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี
          สำหรับนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติครั้งนี้ ที่กำลังเรียนในชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในสาขาวิชาการโรงแรมการท่องเที่ยว หรือ ภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากที่สุด ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้เข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม โดยจะเรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ควบคู่กับการหารายได้เพื่อช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว ซึ่งนักศึกษาจะได้เป็นพนักงานในแผนกต่างๆ ของสถานประกอบการตั้งแต่แผนกแม่บ้าน พนักงานยกกระเป๋า พนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับ บาร์เทนเดอร์ บาร์บอย ฯลฯ ซึ่งขณะนี้เรามีอยู่กว่า 20 แห่งโดยเฉพาะงานด้านการโรงแรม ทั้งนี้ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตจะเป็นผู้จัดหางานให้ทุกคนพร้อมจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้
          ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจรีบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตหรือโทรสาร 0-7624-0223 หรืออีเมล aec.pkru@gmail.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.นงเยาว์ ใจห้อ 08-1538-8929
          วาสนา ศรีนวลใย
          ประชาสัมพันธ์ มรภ.ภูเก็ต

 

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 14 พ.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 54   อ่าน 49571 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ตั้ง ศปย.ป้องกันรุกพื้นที่ป่าไม้-ล่าสัตว์
04 ก.ย. 53 | อ่าน 23689 ครั้ง
สพฐ.แจ้งประชุมประธานคณะกรรมการติดตามการสอบแข่งขัน 21 เม.ย.นี้
17 เม.ย. 58 | อ่าน 545 ครั้ง
6.5หมื่นครู-ลูกจ้างลุ้นขึ้นเงินหมื่นห้าแลกผลงานการสอนสพฐ.เสนอ2แนวทางรอเคาะ-ใช้งบ2พันล.
31 ส.ค. 54 | อ่าน 55000 ครั้ง
มศว ผลักดันปรับวิธีเข้ามหา’ลัยอุดรอยรั่วรับตรง-นักเรียนเดินสายสอบ
23 ก.ย. 56 | อ่าน 412 ครั้ง
เสนอเลิกใช้โอเน็ตตัดสินผลการเรียนเด็ก ป.6
06 ก.ย. 56 | อ่าน 434 ครั้ง
จ่ายตรงเงินเดือนสพฐ.!! กรมบัญชีกลางจ่ายตรง ‘เงินเดือน-ค่าจ้าง’ บุคลากร สพฐ.กว่า 4.2 แสนรายทั่วประเทศ
19 ม.ค. 60 | อ่าน 583 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.