Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา          ศิริพร กิจเกื้อกูล
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 52 บัญญัติว่า "ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากร ประจำอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ"
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ขึ้นเมื่อวันที่7 ธันวาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีความสามารถ ในการเป็นครูต้นแบบ เป็นครูที่สอนดี เป็นครูที่มีจิตวิญญาณเพื่อศิษย์ เพื่อเป็นทุนในการศึกษา อบรมและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของครู และเพื่อสนับสนุนและพัฒนาครูในพื้นที่ชายแดน  พื้นที่เสี่ยงภัย  และพื้นที่กันดาร
          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทูลเกล้าฯถวายพระ ราชสมัญญา"พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" แด่พระองค์ท่าน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงมีต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติมาโดย ตลอด และได้เสนอขอพระราชทานชื่อ "กองทุนครูของแผ่นดิน"เพื่อเป็นชื่อของกองทุนพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา
          เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นการ แสดงความรัก ความศรัทธา และบูชาครู จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้ง "กองทุนครูของแผ่นดิน"โดยสามารถร่วมบริจาคผ่านทางรายการสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ซึ่งมีการจัดรายการพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองพระราชสมัญญา ในวันที่ 15 มกราคม 2554 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 เวลา 10.00-12.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2554 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 เวลา 22.00-24.00 น. และวันที่   17 มกราคม 2554 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เวลา22.30-24.00 น. หรือบริจาคโดยตรงผ่านธนาคารได้ทุกสาขาเพื่อเข้ากองทุนตามชื่อบัญชีดังต่อไป นี้ ธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลขบัญชี 000-0-000-75556 ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลข 059-6-01303-5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระราม 9 ประเภทกระแสรายวัน  ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลขบัญชี 001-0-100-72235 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขานางเลิ้ง ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนครูของแผ่นดิน หมายเลขบัญชี 000-2-48667-8
          การบริจาคเงินดังกล่าว ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามประมวลรัษฎากรได้เป็นจำนวนสองเท่าของวงเงินที่จ่ายไป โดยส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาใบฝากเงินธนาคารให้สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 กระทรวงศึกษาธิการอาคารรัชมังคลาภิเษก ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2280-7971 และ 0-2280-2844 พร้อมระบุที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน เพื่อที่กระทรวงศึกษาธิการจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี เงินได้ให้ท่านต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 54   อ่าน 9696 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มร.ปลื้มปั้นบัณฑิตลาว
09 มี.ค. 55 | อ่าน 11889 ครั้ง
ครม.หั่นงบฯม.วิจัย 56 ทปอ.พ้อผิดหวังซ้ำซาก
08 พ.ค. 55 | อ่าน 1169 ครั้ง
"เด็กพันธุ์อาร์"แรงงานโลก 2030 คาดจีนครองแชมป์ตลาดแรงงานกลาง 30 %
11 ม.ค. 56 | อ่าน 962 ครั้ง
ชูครูไทยภูมิปัญญาอาเซียน
02 ก.ค. 55 | อ่าน 1666 ครั้ง
ประกาศผลโรงเรียนและบุคลากร ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
21 ธ.ค. 59 | อ่าน 337 ครั้ง
ประกวดหนังวิทย์สั้นเพื่อการเรียนรู้
17 ม.ค. 57 | อ่าน 440 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.