Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’มธ.รังสิต’สูญ5พันล.เปิด9มค.-จุฬา13ธค.คาด8พันล.ฟื้นที่เรียน
      

'มธ.รังสิต'สูญ5พันล.เปิด9มค.-จุฬา13ธค.คาด8พันล.ฟื้นที่เรียน

 

          อธิการฯมธ.เผย'ศูนย์รังสิต'เสียหายจากน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า 5 พันล้าน สรุปเปิดเทอม 2/2554 เป็นวันที่ 9 ม.ค.55
          จากปัญหาอุทกภัยใหญ่ในหลายจังหวัด ส่งผลให้สถานศึกษาในทุกระดับชั้น รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนต้องประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ออกไปอย่างน้อยวันที่ 21 พฤศจิกายน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แต่สำหรับสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบมากอาจต้องเลื่อนออกไปถึงช่วงต้นเดือนมกราคม ปี 2555 โดยล่าสุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ประกาศเลื่อนวันสอบโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน มธ.ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ใน 3 คณะผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ศูนย์ลำปาง เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ว่า มธ.ได้เลื่อนวันสอบโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน มธ.ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 จำนวน 3 คณะได้แก่ วิทยาลัยสหวิทยาการ เลื่อนไปเป็นวันที่ 3 ธันวาคม คณะนิติศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลื่อนออกไปโดยจะกำหนดวันสอบในภายหลัง รวมทั้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบจากเดิมวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ส่วนสถานที่สอบและรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเดิม สามารถสอบถามได้ที่หมวดบริการการศึกษา มธ.ศูนย์ลำปางโทร.0-3542-8701 ต่อ 5121, 08-1706-5115 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://www.reg.tu.ac.th หรือ www.lampang.tu.ac.th
          นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า จากการหารือกับคณบดีทุกคณะวิชาได้ข้อสรุปว่า มธ.ศูนย์รังสิตมีความพร้อมจะเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 9 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2555 ส่วนการสอบของภาคเรียนที่ 1/2554  ซึ่งยังค้างอยู่ประมาณ 300 วิชาจะสอบช่วงเย็นเวลา 17.00-20.00 น. ของวันที่9-29 มกราคม 2555 และระหว่างวันก็จะมีการเรียนในวิชาของภาคเรียนที่ 2/2554 ด้วย คาดว่าจะต้องสอนชดเชยอีก 1 สัปดาห์ ส่วนกำหนดสอบภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน-4 พฤษภาคม 2555 นอกจากนี้ มธ.ศูนย์รังสิตจะเปิดสอนภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม-21 มิถุนายน 2555
          อธิการบดี มธ.กล่าวว่า สำหรับการฟื้นฟูมธ.ศูนย์รังสิต ขณะนี้ยังไม่มีใครให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะมีมวลน้ำก้อนใหม่เข้ามาอีกหรือไม่ และมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน จึงต้องสังเกตกันเองพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์น้ำลดจนแห้งแล้วจึงติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาดูเรื่องไฟฟ้าเพื่อเปิดให้บริการโรงพยาบาลให้ได้ก่อนเป็นจุดแรก คาดว่าสัปดาห์หน้าจะทราบผล ส่วนระดับน้ำภายในมหาวิทยาลัยมีการสูบออกตลอดเวลาแต่ไม่สามารถเดินเครื่องสูบได้เต็มอัตรา เพราะจะทำให้ภายใน มธ.แห้ง แต่รอบข้างยังท่วมอยู่เกรงว่าเขื่อนดินจะพัง ส่วนการประเมินตัวเลขความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทเพราะส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ แท่นพิมพ์ใหม่ที่ มธ.เพิ่งซื้อมารวมถึงอาคารเรียนต่างๆ
          แต่สิ่งที่เสียหายมากที่สุดคือ หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเสียหายจำนวนมาก เป็นเรื่องใหญ่ เพราะต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากเช่นกัน รวมทั้งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศด้วย ถ้ายังไม่สามารถซ่อมแซมได้จะเป็นปัญหากับระบบไฟฟ้า แอร์ประปา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มธ.ได้ทำประกันภัยน้ำท่วมด้วย กำลังเร่งให้ประกันภัยมาสำรวจความเสียหาย อีกส่วนหนึ่งจะของบประมาณจากรัฐบาล โดยเฉพาะงบที่ต้องใช้ช่วงน้ำท่วม จำนวน10 ล้านบาท นายสมคิดกล่าว และว่า ส่วนมาตรการช่วยเหลือนักศึกษานั้น ขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางต่างๆ เช่น จัดสรรเงินช่วยเหลือคนละ 3,000-5,000 บาท ยกเว้นหรือลดค่าหน่วยกิต ช่วยค่าหอพัก โดยจะพิจารณาเป็นรายๆ
          ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ประชุมคณบดีของจุฬาฯมีมติเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่2/2554 ไปเป็นวันที่ 13 ธันวาคม และเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนวันที่ 18 เมษายน 2555 คิดว่าจะไม่กระทบต่อการเรียนการสอนแน่นอนนอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้คณะ/วิทยาลัย/สถาบันจัดหาที่พักให้นิสิตที่ประสบปัญหาเรื่องที่พักอาศัยหรือการเดินทางเข้ามามหาวิทยาลัยที่พักอาศัยหรือการเดินทางเข้ามามหาวิทยาลัยจนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย รวมถึงให้นิสิตที่ไม่มีเครื่องแบบใส่ชุดลำลองมาเรียนได้ ส่วนเรื่องค่าเล่าเรียน ทางจุฬาฯจะมีมาตรการผ่อนผันให้จ่ายล่าช้าได้ หรือหากใครมีปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียนจริงๆ ก็จะมีทุนการศึกษาให้ โดยจะให้ทั้งค่าเทอมและค่าครองชีพ ทั้งนี้ คาดว่ามีนิสิตได้รับความเดือดร้อนถึง 30% จากจำนวนทั้งหมด 40,000 คน ถือว่ามากพอสมควร
          นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า มก.จะหารือกันในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ว่า ทั้งวิทยาเขตบางเขน และโรงเรียนสาธิต มก.ควรเปิดภาคเรียนเมื่อไหร่ แต่มีแนวโน้มว่าจะเปิดวันที่ 13 ธันวาคม ซึ่งขณะนี้น้ำที่ท่วมในวิทยาเขตบางเขนลดลงวันละ 2-3 ซม. ส่วนวิทยาเขตที่ไม่มีปัญหาน้ำท่วม ทั้งกำแพงแสน, สกลนครและศรีราชา จะเปิดเทอมวันที่ 14 พฤศจิกายนเช่นเดียวกับสาธิตเกษตรฯหลักสูตรพหุภาษาที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งไม่มีปัญหาน้ำท่วมเช่นกัน
          รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง(มร.) แจ้งว่า จากที่ มร.และโรงเรียนสาธิต มร.ทั้งฝ่ายประถมและมัธยม กำหนดเปิดเรียนภาค2/2554 วันที่ 11 และ 15 พฤศจิกายนนั้น มร.ขอเลื่อนเปิดของนักศึกษาปริญญาตรีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 21 จังหวัด และโรงเรียนสาธิตฯออกไปเป็นวันที่ 6 ธันวาคม รวมทั้งเลื่อนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 2/2554 จากวันที่18-21 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 6-9 ธันวาคม แต่พร้อมรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21 พฤศจิกายน สอบถามโทร.0-2310-8614-24
          ด้านนายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การเลื่อนเปิดเทอมจะส่งผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียน ม.6 ขณะที่มหาวิทยาลัยมีการวางกรอบดำเนินงานแบบปีต่อปี ตารางเรียนมีทั้งหมด 16 สัปดาห์ อาจต้องปรับลดเหลือ12 สัปดาห์ ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องเวลารับปริญญาของแต่ละแห่ง แต่ตนก็เห็นด้วยที่ต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไป ซึ่งสิ่งที่ต้องคิดต่อไปคือ รัฐบาลหรือศธ.จะเข้าไปช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะนักศึกษาที่ผู้ปกครองต้องตกงาน มหาวิทยาลัยจะช่วยผ่อนผันค่าเล่าเรียน ช่วยหาทุนการศึกษา รวมถึงหารายได้ให้นักศึกษากลุ่มนี้อย่างไร
          หากครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงิน ย่อมส่งผลกระทบให้ผลการเรียนของเด็กตกต่ำลง เกิดปัญหาการออกกลางคันเพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือ จะมีนักศึกษาหันไปทำงานไซด์ไลน์ขายบริการเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมประเภทต่างๆ เพราะบางคนทำด้วยความจำเป็น เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนายสมพงษ์กล่าว และว่า ดังนั้น ศธ.ควรหามาตรการป้องกัน เช่น ดึงนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่ครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนักมาช่วยงานจิตอาสาในช่วงปิดเทอม และสนับสนุนเรื่องค่าเล่าเรียนให้เมื่อเปิดเทอม เพื่อไม่ให้เด็กต้องฟุ้งซ่าน ขณะเดียวกันก็มีรายได้เตรียมไว้เมื่อเปิดเทอม และส่วนของมหาวิทยาลัยอาจจะให้นักศึกษาที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือน้ำท่วมนับเป็นหน่วยกิตได้ด้วย เพราะขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา โดยให้นับเป็นหน่วยกิต 10-12 หน่วยกิต
          วันเดียวกัน ที่รัฐสภา นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว 2,500 แห่ง คาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติในเดือนธันวาคม จากนั้นต้องใช้เวลาซ่อมแซมอีก 1 เดือน จะใช้งบประมาณราว 5,023-8,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นสาเหตุที่ต้องใช้งบจำนวนมาก เพราะมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้รับความเสียหายด้วยซึ่งสถาบันเหล่านี้มีการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนราคาค่อนข้างสูง ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าจะสามารถเปิดภาคเรียนที่2/2554 ได้ในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้น ศธ.จะหารือกับรัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างการเรียนการสอนทั้งระบบอีกครั้งหลังน้ำลด
          นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(มสด.) กล่าวว่า สวนดุสิตโพลได้สอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาทุกระดับจำนวน 1,614 คน ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายนกรณีน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเล่าเรียนของบุตรหลานอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่ายพบว่าผู้ปกครองระดับอนุบาลส่วนใหญ่ 35.79%เดือดร้อนมากที่สุดเรื่องขาดรายได้ ไม่มีเงินใช้จ่ายเรื่องจำเป็น โดยเฉพาะค่าเล่าเรียน, ระดับประถมฯ 37.35% เดือดร้อนมากสุดเรื่องชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนเสียหาย, ระดับมัธยมศึกษา 37.82% เดือดร้อนสุดเรื่องชุด
          นักเรียนและอุปกรณ์การเรียนเสียหาย, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 46.76% เดือดร้อนมากสุดเรื่องขาดรายได้/ไม่มีเงินใช้จ่ายเรื่องจำเป็น โดยเฉพาะค่าเล่าเรียน ส่วนผู้ปกครองระดับอุดมศึกษา 37.39% เดือดร้อนเรื่องขาดรายได้ไม่มีเงินใช้จ่ายเรื่องจำเป็น โดยเฉพาะค่าเล่าเรียน
          นายสุขุมกล่าวต่อว่า ส่วนความต้องการที่อยากให้ ศธ.ช่วยเหลือมากที่สุด ผู้ปกครองระดับอนุบาลอยากให้ช่วยด้านค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษาหรือเงินอุดหนุนให้เรียนฟรี รองลงมาชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน, ผู้ปกครองเด็กประถมฯต้องการให้ช่วยเรื่องค่าเล่าเรียนฯ ชุดนักเรียน, ผู้ปกครองเด็กมัธยมฯอยากให้ช่วยด้านค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษาหรือเงินอุดหนุนเรียนฟรี รองลงมาชุดนักเรียน, ผู้ปกครองนักศึกษาปวช./ปวส.ต้องการให้ช่วยด้านค่าเล่าเรียนมากที่สุด รองลงมาชุดนักศึกษา 33.25% สำหรับผู้ปกครองระดับอุดมศึกษา อยากให้ช่วยเหลือเรื่องค่าเล่าเรียน ทั้งนี้ ผลของน้ำท่วมปีนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 74.13% เห็นว่ามีผลกระทบต่อการเรียนของบุตรหลานที่ต้องการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 10 พ.ย. 54   อ่าน 38349 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ก.อุดมฯ ส่อแววแท้ง-รอลุ้นปาฏิหาริย์
11 ต.ค. 61 | อ่าน 472 ครั้ง
ประกาศผลสอบแอดฯปี’57 บัญชีจุฬาฯคะแนนสูงสุด
02 ก.ค. 57 | อ่าน 620 ครั้ง
"ลดภาระครูเรื่องใบอนุญาตฯ" กับ การบ้าน 3 ข้อใหญ่ของคุรุสภา
08 ก.พ. 59 | อ่าน 828 ครั้ง
’ชินภัทร’ค้านยุบ’องค์กรหลัก’เป็นกรม ชง2ทางเลือกปรับเขต’ประถม-มัธยม&rsq
07 ธ.ค. 54 | อ่าน 55678 ครั้ง
คอลัมน์: ราชภัฏสลับมุมคิด: แท็บเล็ตการศึกษาเสริมปัญญาจริงหรือ?
01 มิ.ย. 55 | อ่าน 1424 ครั้ง
’สวนสุนันทา’ทุ่มกว่าพันล้านเปิดว.ภาพยนตร์ฯ ประเดิม 3 สาขาภาพยนตร์-สื่อดิจิทัล-คอมพิวเตอร
13 พ.ย. 55 | อ่าน 1158 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.