Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ผ่านร่างนโยบายปฏิรูประบบศึกษา          หวังให้คนพิการได้เรียนทั่วถึงมีคุณภาพตลอดชีพ
          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ. กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2544 จำนวน208,698,989 บาท โดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ.2551 และมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคน พิการ เมื่อวันที่21 ก.ย.ที่ผ่านมา มี 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายโอกาสและบริการทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษา สำหรับคนพิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านคนพิการยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          และองค์กรเอกชนร่วมกันพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดหารายได้ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบกองทุน
          นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างนโยบายปฏิรูปการศึกษาคนพิการในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค" มี 4 นโยบาย คือ 1.คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 2.คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความ พิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 3.การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และ 4.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
          "ศธ.จะขจัดจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็ง เพื่อสนับสนุนให้คนพิการมีโอกาสตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย" รมว.ศธ. กล่าว

 

          ที่มา : --ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 ม.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 54   อ่าน 8354 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สานต่อโครงการครูสอนภาษาก๊อก 2 เร่งต่อยอดทักษะฟุดฟิดฟอไฟ
13 มี.ค. 56 | อ่าน 540 ครั้ง
ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ
16 ก.พ. 60 | อ่าน 273 ครั้ง
ไฟเขียวเกณฑ์ใหม่เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญเอื้อครูมีผลงานเด่นระดับชาติ
06 ม.ค. 54 | อ่าน 10989 ครั้ง
ศธ.ยกระดับ ETV เป็นฟรีทีวีเพื่อการศึกษา
15 ก.ย. 53 | อ่าน 18289 ครั้ง
บทเรียนออนไลน์การศึกษาแนวใหม่
03 ก.พ. 55 | อ่าน 79647 ครั้ง
ชี้สกอ.-ก.พ.อ.ไม่มีอำนาจปรับเพิ่มเงินเดือน
11 พ.ย. 58 | อ่าน 273 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.