Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มติ ทปอ. เห็นชอบ อธิการฯ มทส. เป็นประธานฯ วาระ 2         มติ ปทอ. เห็นชอบ ศ. ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับเลือกเป็นประธาน ทปอ. วาระที่ 2 ประธานสมัยสองเผย เร่งปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษารับมือประชาคมอาเซียน
          ผลการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งสุดท้ายของปี 2553 เมื่อปลายเดือน ธันวาคมที่ผ่านมา มีวาระสำคัญในการเลือกตั้งประธาน ทปอ. คนใหม่ เนื่องจากวาระการตำแหน่งของประธาน ทปอ. ได้สิ้นสุดลง โดยมีวาระ 1 ปี นับตามปีปฏิทินและเป็นได้ไม่เกิน 2 คราว ตามประกาศที่กำหนดว่า การได้มาซึ่งประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้ใช้วิธีเลือกตั้ง โดยไม่มีการหาเสียง
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยสมาชิกหรือผู้ได้รับมอบหมายลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับและ ให้เสนอผู้สมควรเป็นประธาน ทปอ. ได้เพียง 1 ชื่อ ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับเลือกให้เป็นประธาน ทปอ. อีก 1 วาระ โดยจะมีวาระดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2554
          ศ. ดร.ประสาท สืบค้า ให้สัมภาษณ์หลังการเลือกตั้งว่า ต้องน้อมรับความเห็นพ้องของอธิการบดีจากสถาบันสมาชิก ทปอ. กติกาเขาตั้งไว้ว่าห้ามปฏิเสธและห้ามถอนตัว สำหรับ ทปอ. เรามีเอกภาพ คือ ทำงานกันเป็นทีมเป็นคณะซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานช่วยกรองงานให้ระดับ หนึ่งแล้ว
          “ในเรื่องประกันคุณภาพ มี ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล เป็นประธาน เรื่องการเงินและทรัพยากร มี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นประธาน เรื่องมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม มี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธาน เป็นต้น หรือบางครั้ง หากมีปัญหาทางกฎหมาย อธิการบดี มธ. ก็รับไป หากต้องทำความเข้าใจเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทางอธิการบดี สจล. ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.) ก็รับไป หลังเทศกาลฉลองปีใหม่ ทาง ทปอ. และ ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธาน Admission and Assessment Forum คนใหม่ ต้องหารือและประสานกับ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ. สทศ. คนใหม่ สำหรับในปี 2554 นี้ ทปอ. ต้องให้ความมั่นใจแก่สังคม เรื่องคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา ไม่มีการซื้อขายปริญญาในสถาบันสมาชิก ทปอ.”
          ศ. ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า การปฏิรูปอุดมศึกษาและปฏิรูปประเทศไทย โครงการมหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด และจะเทความสนใจไปที่ ความเป็นสากลทั้งการสร้างมาตรฐานสากลหรืออย่างน้อยที่สุดต้องได้มาตรฐานอา เซียน ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงขึ้นในอนาคต ปัจจัยชี้ขาดของสมรรถนะในการแข่งขัน คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในส่วนของแรงงานความรู้ (knowledge worker) เป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัย บัณฑิตต้องเป็นผู้มีพหุทักษะ รวมถึงทักษะการสื่อสารการใช้ภาษา สามารถดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรมได้
          “ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนจะเป็นประชาคมเดียว ประเทศไทยจะเผชิญปัญหาอีกมากมาย เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน การเคลื่อนย้ายภาคการผลิต สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด อาชญากรรม สาธารณสุข ศูนย์กลางการศึกษา(education hub) การเทียบโอนหน่วยกิตและการเคลื่อนย้ายนักศึกษา เป็นต้น หากอุดมศึกษาไม่สร้างเครือข่ายนานาชาติและวางแผนเตรียมการให้ดี การจะหวังเป็นผู้นำในอาเซียนหลังปี 2558 คงเป็นไปได้ยาก” ประธาน ทปอ. กล่าวสรุป

 

ที่มา : กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ASTVผู้จัดการออนไลน์


โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 54   อ่าน 7720 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ภตช.สุ่มตรวจโรงเรียนเจอข้อมูลรับแป๊ะเจี๊ยะ
19 พ.ค. 58 | อ่าน 357 ครั้ง
การจัดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 2(อันดับ คศ.4-5) ครั้งที
17 มี.ค. 58 | อ่าน 754 ครั้ง
สุรินทร์มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำผู้มีปัญหากลับสู่ระบบการศึกษา
23 เม.ย. 57 | อ่าน 419 ครั้ง
สอศ.โยกย้าย 33 ผอ.วิทยาลัย
23 ก.ค. 58 | อ่าน 680 ครั้ง
มาแล้ว1อำเภอ1ทุน รบ.ปูจัดให้กว่าพัน
07 ธ.ค. 54 | อ่าน 57101 ครั้ง
ขยายค่ายภาษาอังกฤษเข้ม
09 เม.ย. 57 | อ่าน 1046 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.