Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


119 ปี มรภ.พระนคร มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญาพึ่งตนเอง
      

119 ปี มรภ.พระนคร มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญาพึ่งตนเอง   (จอดป้ายราชภัฏ)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้รับการสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในนาม โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ สังกัดกระทรวงธรรมการ ทำหน้าที่ผลิตครูเพื่อรองรับการขยายตัวของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยเริ่ม เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ ให้เป็นสถานศึกษาด้านการฝึกหัดครูแห่งแรกของประเทศไทยมีมิสเตอร์กรีนรอด ชาวอังกฤษเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

          วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เป็น โรงเรียนฝึกหัดครู

          วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ อาคารเลขที่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร หลังวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารอันเป็นที่ตั้งปัจจุบัน

          วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร ขึ้นเป็น วิทยาลัยครูพระนคร

          วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ

          วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏพระนครมีสภาพเป็นนิติบุคคลในนามของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อปฏิบัติภารกิจสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นไท เพื่อพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญมั่นคงต่อไป

          รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี เปิดเผยว่า นับระยะเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ได้ทำหน้าที่ผลิตครูและผลิตบัณฑิตเพื่อประเทศไทยรวม ๑๑๙ ปี ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ นี้ ด้วยแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการบูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยระดมสรรพกำลังและทรัพยากรทั้งปวงเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสมดุล พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมจริยธรรม เป็นบัณฑิตที่มี อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คือ มีปัญญาและพึ่งตนเองได้ กล่าวคือ เป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนำไปสู่ความเป็นไทหรือมีอิสรภาพ สามารถดูแลพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของสังคมแต่กลับเป็นที่พึ่งและกำลังนำพาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

          เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และรำลึกถึงการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครบรอบ ๑๑๙ ปี ในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงได้จัดงานวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขึ้น กิจกรรมประกอบด้วยในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรพระสงฆ์ พิธีบูชาพระพุทธเจ้าองค์ดำ พิธีบูชาพระพุทธบารมีปกปฐพีเฉลิมพระเกียรติ พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ พิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระชัยมงคล และเจ้าที่ พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วถวายภัตตาหารเพล ในภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่อาจารย์อาวุโส มอบโล่และเกียรติบัตรแก่อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ มอบโล่และเกียรติบัตรแก่อาจารย์ และบุคลากรดีเด่น มอบทุนการศึกษาและมอบโล่นักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยราชัฏพระนคร บางเขน กรุงเทพมหานคร

          เพื่อเป็นการรองรับ ในช่วงปีที่ 120 ของการจัดตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมโลกจะต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้น และ การขยายตัวของแต่ละประเทศบนโลกใบนี้ที่เชื่อมโยงกันง่ายยิ่งขึ้น ทำให้ ผู้ที่แข็งแรงกกว่า ผู้ที่มีความสามารถมากกว่ากลายเป็นผู้นำ และ เป็นผู้ชนะของสังคม

          ดังนั้น แนวทางของการอบรมสั่งสอนอันเป็นหัวใจหลักของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงมุ่งเน้นที่จะรังสรรค์ให้ประชากรที่ผ่านพ้นจากการอบรม เรียนรู้มาจากสถาบันราชภัฏพระนครมีความแข็งแกร่งเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          ภารกิจที่จะเป็นยุทธศาสตร์ในการนำพาให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านออกไปจากสถาบัน จึงเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างความรู้ ความสามารถ ให้ผู้เรียนสามารถที่จะนำเอาความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สร้างเสริมครอบครัวให้ก้าวออกไปข้างหน้าอย่างสง่างาม--จบ--

 

          ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 19 ต.ค. 54   อ่าน 55284 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ปัญหาการศึกษาไทยถอยหลังลงคลอง ชี้การเรียนการสอนด้อย-ขาดจิตสำนึก
25 มี.ค. 56 | อ่าน 563 ครั้ง
ลายมือที่สวยที่สุดในประเทศของปีนี้
24 ก.ย. 55 | อ่าน 2782 ครั้ง
“ไชยยศ”ชี้ ม.ดังขาย ป.บัณฑิต
26 เม.ย. 54 | อ่าน 48688 ครั้ง
เฟ้น นศ.ครุ-ศึกษาบรรจุ 5,100 แม่พิมพ์ท้องถิ่น
01 มี.ค. 60 | อ่าน 339 ครั้ง
ศธ.ส่งเด็กไทยดวลรถยนต์ในฝันที่ญี่ปุ่น
26 ส.ค. 57 | อ่าน 4711 ครั้ง
เปิดรับครูผู้ช่วย
27 มี.ค. 57 | อ่าน 367 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.