Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


การศึกษาเพื่อคนพิการถึงเวลาปฏิรูป
      

การศึกษาเพื่อคนพิการถึงเวลาปฏิรูป

          - ศธ.ย้ำจัดคุณภาพ-ทั่วถึง-เสมอภาค
          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า  จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 208,698,989 บาทโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่21 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายโอกาสและบริการทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านคนพิการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนร่วมกันพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดหารายได้ (ระดมทุน) และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบกองทุน (การบริหารจัดการ)
          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับการศึกษาคนพิการในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 ภายใต้วิสัยทัศน์ คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค ซึ่งประกอบด้วย 4 นโยบาย คือ 1. คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 2. คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 3. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และ 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
          ศธ.ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยจะขจัดจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็ง เพื่อสนับสนุนให้คนพิการมีโอกาสตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดังนั้นนอกจากจะต้องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยคำนึงถึงคุณภาพและโอกาสแล้ว จะต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อระดมทรัพยากรและนำไปสู่การปฏิบัติและแผนกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วย รมว.ศธ.กล่าว.

          ที่มา : --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 ม.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 54   อ่าน 7145 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชี้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องดึงครูออกจากกิจกรรม
21 ม.ค. 58 | อ่าน 423 ครั้ง
ก.ค.ศ.ขึ้นบัญชีผู้บริหารโรงเรียน
01 ก.ค. 56 | อ่าน 894 ครั้ง
เลื่อนเปิดเทอม10โรงเรียนรอบ6
13 ธ.ค. 54 | อ่าน 53581 ครั้ง
สถานี ก.ค.ศ. การรับรองคุณวุฒิภายในประเทศ
01 พ.ย. 60 | อ่าน 384 ครั้ง
กมธ.วุฒิฯ ลุยสอบคุรุสภา 200 ล้าน
17 ก.ย. 53 | อ่าน 11886 ครั้ง
"เสมา 1" ย้ำเปลี่ยนสถานที่อบรมครูจากโรงแรมเป็นโรงเรียน
15 พ.ย. 62 | อ่าน 9 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.