Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สทศ.จี้รร.ส่งข้อมูลทดสอบด่วน
      

สทศ.จี้รร.ส่งข้อมูลทดสอบด่วน

 

          กรุงเทพฯ * สถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แถลงว่า เนื่องจากขณะนี้หลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับผลกระ ทบอย่างหนัก ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหาและเห็นใจโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ สทศ.จึงได้ขยายเวลาให้โรงเรียนได้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ  O-NET, I-NET และ V-NET ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หลังจากที่ สทศ.ได้ทำการปิดระบบ การส่งข้อมูลนักเรียนแล้ว ปรากฏว่ามีโรงเรียนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบดังกล่าว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้นักเรียนเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์สอบ สทศ.จึงได้ทำการสรุปข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ  O-NET, I-NET และ  V-NET ดังนี้
          O-NET โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล ระดับชั้น ป.6 มี 375 โรง ที่ส่งข้อมูลแล้ว 31,601 โรงเรียน คิดเป็นจำนวนนักเรียน 822,136 คน ชั้น ม.3 มี  126 โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูล และ 11,757 โรงเรียนที่ส่งข้อมูล คิดเป็นนักเรียน  387,007 คน ส่วน  V-NET ระดับ ปวช.3 มี 120 โรงที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล ส่งข้อมูลแล้ว 743 โรงเรียน คิดเป็นนักเรียน 58,894 คน ระดับ ปวส.2 มี 84 โรงเรียนยังไม่ได้ส่งข้อมูล ส่งข้อมูลแล้ว 628 โรงเรียน คิดเป็นนักเรียน 42,040 คน
          I-NET ระดับชั้น ม.ต้น มี 10 โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล ส่งข้อมูลแล้ว  1,389 โรงเรียน คิดเป็นนักเรียน 14,495 คน ระดับ ม.กลาง จำนวน 1 โรงเรียน  ส่งข้อมูลแล้ว 287 โรงเรียน คิดเป็นนักเรียน 13,118 คน ชั้น ม.ปลาย ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 3 โรงเรียน ส่งข้อมูลแล้ว 191 โรงเรียน คิดเป็นนักเรียน 6,478 คน
          สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ  O-NET, I-NET และ  V-NET ขอให้ติดต่อไปที่ศูนย์สอบของโรงเรียนนั้นๆ เพื่อให้ศูนย์สอบเป็นผู้ดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ  O-NET, I-NET และ  V-NET ภายในวันที่ 31 ต.ค.54

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 54   อ่าน 59214 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
22 พ.ค. 56 | อ่าน 556 ครั้ง
มศว ประชุมวิชาการ
11 เม.ย. 57 | อ่าน 462 ครั้ง
ส.ค.ศ.ท.จี้ศธ.รื้อแผนรับเด็กมัธยมฯ ชี้เพิ่มความเข้มข้นแนะแนวเรียนอาชีพ หวั่นขยายม.4 คุณภาพหด-เข้าคิว
01 ต.ค. 55 | อ่าน 799 ครั้ง
เพิ่มสัดส่วนสายอาชีพ60%สามัญเหลือ40%
14 ธ.ค. 53 | อ่าน 8963 ครั้ง
4 โจทย์ใหญ่ปฏิรูปการศึกษาไทยทำเชื่อมโยง’ทักษะผู้เรียน
19 ส.ค. 57 | อ่าน 496 ครั้ง
บอร์ดกอศ.หอบเอกสารแจงกมธ.ตั้ง4สถาบันอาชีวะไม่ผ่านบอร์ด
02 มิ.ย. 54 | อ่าน 28566 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.