Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แนะงานวิจัยอุดมศึกษาควรมี "หน่วยงานกลาง" ดูแล
      

แนะงานวิจัยอุดมศึกษาควรมี หน่วยงานกลาง ดูแล

          ไม่หยุดนิ่งในการศึกษาวิจัย ในฐานะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาระดับชาติ หลังบอร์ดสภาการศึกษาแนะให้กระทรวงศึกษาะการ (ศธ.) ยุบโรงเรียนขนาดเล็กอย่างน้อย 7,000 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อความคุ้มค่าของทรัพยากรล่าสุด สกศ.แนะงานวิจัยอุดมศึกษาควรมีหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่บริหารและจัดการทรัพยากร
          เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ว่า ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาผ่านหน่วยงานกลาง เพื่อทำหน้าที่บริหารและการจัดทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งอาจจะเรียกว่า สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ออุดมศึกษา ให้เป็นนิติบุคคล ในรูปแบบ หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ ส่วนราชการ เพื่อ ให้มีอิสระและ คล่องตัว ในการทำงานมากขึ้น
          ศ.(พิเศษ) ธงทอง เล่าว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทรัพยยากรเพื่อการอุดมศึกษาผ่านหน่วยงานกลาง โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศนำมาถอดบทเรียนเพื่อเสนอระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากรผ่านหน่วยงานกลาง เพื่อทำหน้าที่บริหารและการจัดทรัพยากรที่สอดคล้องกับบริบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
          ซึ่งจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่อาจเรียกว่า สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ออุดมศึกษา ให้เป็นนิติบุคคลในรูปแบบหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ เพื่อให้มีอิสระและคล่องตัวในการทำงาน ภายใต้โครงสร้างการกำกับดุแลและบริหารองค์กรโดยคณธบุคคล มีเลขาธิการหรือผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด
          สำหรับบทบาทหน้าที่ของ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ออุดมศึกษา นี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายการจัดตั้ง อาทิ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับและถ่ายทอดนโยบายจากรัฐบาลไปสู่สถาบันอุดมศึกษา ผลักดันแผนพัฒนาพร้อมกำหนดทรัพยากร เช่น การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างขีดความสามารถของประเทศ ทำหน้าที่คอยกำกับการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียนสถาบันอุดมศึกษา และประเทศ ที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางนโยบายและแผนพัฒนาอุดมศึกษาและกรอบทิศทางการพัฒนากำลังคนเป็นต้น
          งานวิจัยได้ค้นคว้าถึงแนวทางการมีหน่วยงานกลางในบริบทของไทยเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากร พบว่าสามารถดำเนินการ 3 แนวทางคือ 1.การหลอมรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิมมาจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ 2.การปรับบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง 3.การปรับบทบาทของสำนักงานงบประมาณให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
          เหนืออื่นใด หน่วยงานกลางต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลไก หรือเครื่องมือในการ จัดสรรเงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เป็นการจัดสรรผ่านด้านอุปทานหรือสถานศึกษา(Supply side financing) และการจัดสรุปผ่านด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน (Demand side financing) เพื่อการผลิตบัณฑิต พร้อมทั้งการวิจัยและพัฒนา ให้บรรลุเป้าหมายตาภารกิจของแต่ละสถาบัน ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาอุดมศึกษา รวมทั้งกรอบทิศทางการพัฒนากำลังคนของประเทศและนโยบายรัฐบาล

 

         ที่มา : --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 28 ธ.ค. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 53   อ่าน 8685 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’ไพฑูรย์’ลุยตั้งกก.สรรหา เลขาธิการคุรุสภาคนใหม่
07 มี.ค. 56 | อ่าน 719 ครั้ง
ศธ.เรียกคืน 2.5 พันล้านพบ สกสค.ปล่อยกู้ทุจริต
29 พ.ค. 58 | อ่าน 552 ครั้ง
ชี้เยียวยาผู้รับผลกระทบไฟใต้ศธ.ห่วงบาดแผลทางใจฝังลึก
16 มี.ค. 54 | อ่าน 17654 ครั้ง
สถานี ก.ค.ศ. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559
25 ก.ค. 59 | อ่าน 427 ครั้ง
ไทย-ลาวเปิดหลักสูตรใหม่
15 มี.ค. 54 | อ่าน 16844 ครั้ง
"ส.ค.ศ.ท."จี้นายกฯชะลอ รับสมัครครูผู้ช่วย-ทบทวนมติ
28 มี.ค. 60 | อ่าน 393 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.