Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ก.ค.ศ.แต่งตั้ง140’รอง-ผอ.’ใน’สพป.-สพม.’ทั่วปท.
      

ก.ค.ศ.แต่งตั้ง140'รอง-ผอ.'ใน'สพป.-สพม.'ทั่วปท.

 

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติเห็นชอบการแต่งตั้งและโยกย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา (ผอ.สพป.), รอง ผอ.สพป. และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) และรอง ผอ.สพม.จำนวน 140 ราย ดังนี้
          1.การย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพป. 37 รายมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ได้แก่ นายวิพลนาคพันธ์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.
          กระบี่, นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 เป็น ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2, นายสมยศศิริบรรณ ผอ.สพม.เขต 10 เป็น ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร, นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1, นายวัชรพงษ์ สุขรักษาผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1, นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1,นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 3 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
          นายพจน์ เจริญสันเทียะ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1, นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2, นายครรชิตวรรณชา ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3, น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.นครนายก เป็น ผอ.สพป.ชัยนาท, นายอัศนีย์ศรีสุข ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็น ผอ.สพป.นครนายก, นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3,นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
          นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พะเยา เขต 1,นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็น ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2, นายพิสิษฐ์ ชดกิ่งผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3, นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชรผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็น ผอ.สพป.
          มุกดาหาร, นายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.นครพนมเขต 1, นายโกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.ยโสธรเขต 1 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2,นายอภิชัย กรมเมือง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
          นายสกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2, นายสินสมุทรแสนสุข ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3, นายไพรัช แสงทองผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็น ผอ.สพป.นครพนมเขต 2 คงให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ตามเดิม, นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต 1, นายชลำ อรรถธรรมผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พัทลุงเขต 1, นายประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2,นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สิงห์บุรี
          นายวรรณะ บุญสุข ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 4 เป็น ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3,นายประกอบ กุลเกลี้ยง ผอ.สพป.หนองบัวลำภูเขต 2 เป็น ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1, นายสุชาติ ศรีสุวรรณ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็น ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2, นายอดุลย์กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2เป็น ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2,นายสิทธิชัย กีรติคุณากร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2, นายสุพจน์เจียมใจ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1, นายณรงค์ แผ้วพลสงผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์เขต  1
          2.เห็นชอบบรรจุ และแต่งตั้งรอง ผอ.สพป.ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น ผอ.สพป.จำนวน 13 รายและแต่งตั้งรอง ผอ.สพป. และรอง ผอ.สพม.และ ผอ.โรงเรียน ที่ผ่านมาคัดเลือกให้เป็นผอ.สพม. 23 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคมได้แก่ นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.แพร่ เขต 2,นายบวร เทศารินทร์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2,นายนิคม เขียวฉ่ำ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พะเยา เขต 2, นายลั่นฤทธิ์วิเศษศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เป็นผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4, นายสุวรรณ นรพักตร์รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3
          นายเสนอ ทองจีน รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สกลนครเขต 3, นายสมบูรณ์ เชื้อตระกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์เขต 2, นางเยาวลักษณ์ คงพูล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 3, นายศุภวิชญ์ เทพสำเริง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 7, นายศักดา จันทร์ฝอย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3,นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 2 เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4, นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เป็น ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
          นายวิชัย พวงภาคีศิริ รอง ผอ.สพป.ระยองเขต 1 เป็น ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2,นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ รอง ผอ.สพม.เขต 20 เป็น ผอ.สพม.เขต 20, นายกิตติ บุญเชิดรอง ผอ.สพม.เขต 6 เป็น ผอ.สพม.เขต 32,นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ รอง ผอ.สพม.เขต 9 เป็น ผอ.สพม.เขต 9, นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักรรอง ผอ.สพม.เขต 19 เป็น ผอ.สพม.เขต 19,นายนพพร พิพิธจันทร์ รอง ผอ.สพป.นนทบุรีเขต 1 เป็น ผอ.สพม.เขต 3, นายสมบูรณ์เรืองแก้ว รอง ผอ.สพม.เขต 14 เป็น ผอ.สพม.เขต 14, นายประวิทย์ หลักบุญ รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เป็น ผอ.สพม.เขต 10
          นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รอง ผอ.สพม.เขต33 เป็น ผอ.สพม.เขต 33, นายชาลี นาคเอี่ยมรอง ผอ.สพม.เขต 41 เป็น ผอ.สพม.เขต 41,นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค รอง ผอ.สพม.เขต 30 เป็น ผอ.สพม.เขต 30, นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรีรอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็น ผอ.สพม.เขต 8,นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผอ.ร.ร.ชลราษฎรอำรุงสพม.เขต 18 เป็น ผอ.สพม.เขต 18, นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ ผอ.ร.ร.นราธิวาส สพม.เขต15 เป็น ผอ.สพม.เขต 15, นายพิทยา ไชยมงคลผอ.ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 เป็นผอ.สพม.เขต 4, นายฤทธา นันทพันธ์ ผอ.ร.ร.กันทรารมณ์ สพม.เขต 28 เป็น ผอ.สพม.เขต 28
          นายจำเริญ รัตนบุรี ผอ.ร.ร.ทุ่งสง สพม.เขต12 เป็น ผอ.สพม.เขต 12, นายสัจจา ศรีเจริญผอ.ร.ร.มหาวชิราวุธ สพม.เขต 16 เป็นผอ.สพม.เขต 16, นายรังสรรค์ เถื่อนนาดีผอ.ร.ร.บ้านไผ่ สพม.เขต 25 เป็น ผอ.สพม.เขต25, นายชาตรี ชาปะวัง ผอ.ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัยสพม.เขต 27 เป็น ผอ.สพม.เขต 27, ว่าที่ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ ผอ.ร.ร.สิงห์บุรี สพม.เขต 5 เป็น ผอ.สพม.เขต 42, นายศรีสมบัติภูมิเขียว ผอ.ร.ร.ศรีปทุมพิทยาคาร สพม.เขต 29 เป็น ผอ.สพม.เขต 29, นายเสรี พิมพ์มาศผอ.ร.ร.สตรีศรีน่าน สพม.เขต 37 เป็นผอ.สพม.เขต 37, นางชนิสรา ดวงบุบผาผอ.ร.ร.วาปีปทุม สพม.เขต 26 เป็น ผอ.สพม.เขต 23
          3.เห็นชอบให้ย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพม. 6 รายมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ได้แก่ นายสมพิศศุภพงษ์ ผอ.สพม.เขต 3 เป็น ผอ.สพม.เขต 1,นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.เขต 8 เป็นผอ.สพม.เขต 2, นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ผอ.สพม.เขต 42 เป็น ผอ.สพม.เขต 5, นายนิวัตต์ น้อยมณี ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็น ผอ.สพม.เขต 6, นายสุริยนต์ วะสมบัติผอ.สพม.เขต 25 เป็น ผอ.สพม.เขต 24, นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผอ.สพม.เขต 23 เป็น ผอ.สพม.เขต 26
          รวมทั้ง เห็นชอบย้ายและแต่งตั้งรองผอ.สพป. จำนวน 54 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ได้แก่ นายชัชชนม์ เพชรรัตน์ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นรองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1, นายสมบัติจันทร์มีชัย รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นรอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1, นายรังสรรค์อินทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นรองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายชาญ สุคนธ์สราญรอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นรองผอ.สพป.สระบุรี เขต 2, ว่าที่ ร.อ.สาโรช ยกให้รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นรองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1, นายธีรวัฒน์ วรรณนุชรอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นรองผอ.สพม.เขต 11
          นายสัญญานนท์ พรหมมณี รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นรอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1, นายบรรพต เหมือนทองรอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นรองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1, นายสมาน บุตศรีรอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นรองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1, นายสุรวิท ทับเหล็กรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นรองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1, นายอำนาจบุญทรง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1, นายสมพลกำแพงแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นรอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
          นายประจักษ์ สีหราช รอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 2 เป็นรอง ผอ.สพม.เขต 36, นายอภิรักษ์เอื้อธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นรองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3, นายสมบูรณ์ สันชุมภูรอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2, นายอลงกรณ์ ประสานสุขรอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 35, นายวิเศษ พลอาจทัน รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2, นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรักรอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1, นายทรงศักดิ์ ไชยชมภูรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นรองผอ.สพม.เขต 23
          นายจักราวุธ สอนโกษา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นรอง ผอ.สพม.เขต 25,นายคำพันธ์ อัครเนตร รอง ผอ.สพป.นครพนมเขต 2 เป็นรอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3,นายจงรักษ์ เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1, นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นรอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร,  นายสุพรรณ เป็นพร้อมรอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นรอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1, นายชัยณรงค์ แสงคำรอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3, นายธีระพงศ์บุษบงก์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นรอง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
          นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นรอง ผอ.สพป.สุรินทร์เขต 2, นายสุวัฒน์ ประเสริฐสังข์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นรอง ผอ.สพป.อุดรธานีเขต 3, นายรอง ปัญสังกา รอง ผอ.สพป.อุดรธานีเขต 4 เป็นรอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2, นายรณชัย สุขสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 3 เป็นรอง ผอ.สพม.เขต 31, นายสัญชัยพวงมาลี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นรอง ผอ.สพม.เขต 42, นายสุวิทย์ ญาณสิทธิ์รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นรองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1, นายวิจิตต์ ทิพย์ลักษณ์รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นรองผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
          นายสุจินต์ เพชรสังข์ รอง ผอ.สพป.ระนองเป็นรอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1, นายบัณฑิตสุขก่ำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นรองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1, นายอธิษฐาน พันธ์ค้ารอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นรองผอ.สพป.อ่างทอง, นายนเรศ ภุมมา รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นรอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1, นายอำนวย ดีประสิทธิ์รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็นรอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3, นางฉัตรจิรา หรูวรนันท์ รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เป็นรอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1, นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นรอง ผอ.สพป.ลำปางเขต 2
          นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 1, นายสุพัฒน์ พรมวัง รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นรอง ผอ.สพป.สกลนครเขต 3, นายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7, นายเจริญ จำรัสกลางรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็นรองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3, นางวิไลวรรณ คุ้มบัวรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นรองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, นายศิริรัตน์ ช่วยรักษารอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นรองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1, นายวิวรรธน์ วงศ์สิทธิ์รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นรองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3
          นายเปลี่ยน พากเพียร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นรอง ผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต 1, นายสาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 1, นายแสงชัย ธรรมนิยม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นรอง ผอ.สพป.อุทัยธานีเขต 2, นายวุฒิไกร สมเป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นรอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1,นางเบญจมาตย์ ฦๅชา รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4, นายสวัสดิ์ บัวคำภู รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นรอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1, นายพัฒนา โนนคู่เขตโขง รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นรอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
          และ 4.ให้ย้ายและแต่งตั้งรอง ผอ.สพม.7 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ได้แก่นายศักดิพัฒน์ สุขกลัด รอง ผอ.สพม.เขต 1 เป็นรอง ผอ.สพม.เขต 3, ว่าที่ ร.อ.วิสารปัญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.เขต 8 เป็นรองผอ.สพม.เขต 10, นายวิเชียร ชมภูผล รองผอ.สพม.เขต 10 เป็นรอง ผอ.สพม.เขต 34,นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.เขต 31 เป็นรอง ผอ.สพม.เขต 30, นายสมบัติ นุชนิยมรอง ผอ.สพม.เขต 36 เป็นรอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1, นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์รอง ผอ.สพม.เขต 41 เป็นรอง ผอ.สพม.เขต39 และนายชนะ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพม.เขต42 เป็นรอง ผอ.สพม.เขต 36
          นายวรวัจน์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ที่ประชุมยังอนุมัติให้ ผอ.สพป. 5 ราย ซึ่งดำรงตำแหน่งครบ4 ปีในเขตพื้นที่การศึกษา ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมใน สพป.เดิมที่ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปอีก 1 ปี ได้แก่ นายจำนงค์ ยอดขำสพป.กาญจนบุรี เขต 1, นายสุเทพ ชิตยวงษ์สพป.ชลบุรี เขต 1, นายนิเวศม์ อุดมรัตน์สพป.นครราชสีมา เขต 2, นายสุทิศทองสนิทกาญจน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และนายสงวน  ศรีสุข สพป.สงขลา เขต 2

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 28 ก.ย. 54   อ่าน 46134 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาชีวศึกษา กับการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ของ UNESCO(10 th Meeting of the
08 เม.ย. 54 | อ่าน 43396 ครั้ง
ชินวรณ์เปิดงานการศึกษาเอกชนชูเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ30-40
11 ก.พ. 54 | อ่าน 12558 ครั้ง
ผลสอบ จนท.คุรุสภา
28 ส.ค. 55 | อ่าน 1058 ครั้ง
’สุชาติ’ ไม่แยกตั้งสถาบันอาชีวะเกษตร
06 ก.พ. 55 | อ่าน 58580 ครั้ง
จี้ มอส.ขอ 150 ล้านจ้างอาจารย์คุณภาพ
21 ธ.ค. 54 | อ่าน 74331 ครั้ง
เสียงสะท้อนข้องใจเลิกจ้าง“สมมาตร์”
02 ธ.ค. 58 | อ่าน 592 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.