Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ปลื้ม’ร.ร.ในฝัน’ยอดน.ร.พุ่งล้านคน
      

ปลื้ม'ร.ร.ในฝัน'ยอดน.ร.พุ่งล้านคน

          - เหตุผู้ปกครองยอมรับคุณภาพดีขึ้น
          - ชงรัฐสานต่อ-เพิ่มงบฯแห่งละ2แสน
          นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะที่กำกับดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนในฝันว่าจากที่ ศธ.ดำเนินโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 921 โรงเรียน และรุ่นที่ 2 จำนวน 867 โรงเรียน และจากการติดตามประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตลอดระยะเวลา8 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2553 ทราบว่ามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 1,098,291 คนโดยในปี พ.ศ.2546 มีนักเรียนจำนวน810,542 คน ปี พ.ศ.2547 จำนวน860,970 คน ปี พ.ศ.2548 จำนวน912,791 คน ปี พ.ศ.2549 จำนวน915,714 คน ปี พ.ศ.2550 จำนวน919,937 คน ปี พ.ศ.2551 จำนวน1,022,259 คน ปี พ.ศ.2552 จำนวน1,538,719 คน และปี พ.ศ.2553 จำนวน1,908,833 คน ซึ่งจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะการยอมรับในคุณภาพของโรงเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน ทำให้ไม่ต้องส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัด หรือในกรุงเทพฯ
          อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี ศธ.กล่าวต่อว่า จากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนภายนอกรอบสองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างปีการศึกษา 2549-2551 พบว่า ในกลุ่มโรงเรียนในฝัน จำนวน 1,788 แห่ง ผ่านการประเมินแล้ว 1,615 แห่ง และยังไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 173 แห่ง โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีมาก 737 แห่งส่วนการวัดประเมินผลระดับชาติ (National Test ) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าหลายโรงเรียนสามารถพัฒนาได้สูงจนติดอันดับระดับประเทศ เช่น 10 อันดับโรงเรียนในฝันที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) เฉลี่ยสูงสุด ในปีการศึกษา 2551 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวารนิวาส จ.สกลนคร มีค่าเฉลี่ย GPAX 3.45 โรงเรียนบึงกาฬ จ.หนองคายค่าเฉลี่ย GPAX 3.32 โรงเรียนวัดสระประทุม จ.พิจิตร และโรงเรียนโชคชัยสามัคคีจ.นครราชสีมา ค่าเฉลี่ย GPAX 3.26 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จ.อุบลราชธานีค่าเฉลี่ย GPAX 3.22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.สกลนคร ค่าเฉลี่ย GPAX 3.21 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรีค่าเฉลี่ย GPAX 3.21 และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ค่าเฉลี่ยGPAX 3.17เป็นต้นนอกจากนี้ นักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนในฝันจำนวนมากสามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำได้จำนวนมากด้วย
          ในปัจจุบันโรงเรียนในฝันได้ถูกรวมอยู่ในโรงเรียนดีประจำอำเภอ และตำบลโดยงบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรให้รวมประมาณ 400 ล้านบาท ดูแล้วคงยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้ต่อไปได้ ผมจึงอยากเสนอให้เพิ่มงบประมาณสนับสนุนแห่งละประมาณ 2 แสนบาทต่อปีหรือมากกว่านี้ เพราะโรงเรียนเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนสานต่อ นายปิยะบุตรกล่าวและว่า ถือโรงเรียนในฝันประสบความสำเร็จในแง่ของคุณภาพ แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการดึงชุมชนหรือภาคสังคมในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะโรงเรียนในฝันควรจะมีเครือข่ายเข้ามาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนลำพังจะอาศัยแต่งบประมาณจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ทั้งนี้ สำหรับปัญหาหนี้สินเดิมของโรงเรียนในฝัน ในขณะนี้ทราบว่าปัญหานี้หมดลงไปแล้ว เนื่องจากสพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 53   อ่าน 8800 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ไทยแลนด์ แอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2557"
25 เม.ย. 57 | อ่าน 372 ครั้ง
"ไชยยศ"ทุบโต๊ะฟ้องมอส.ภายใน7วัน โทษฐานปลอมเอกสาร
24 พ.ค. 54 | อ่าน 18853 ครั้ง
รมช.ศธ. แนะ เปิด ร.ร.เฉพาะความถนัดให้นักเรียนนักเลง/เลขาฯสกศ. เสนอใช้สัญลักษณ์เดียวกัน
03 ก.พ. 55 | อ่าน 25656 ครั้ง
สทศ.แย้ม O-NET / GAT-PAT ประมวลผลเร็วรู้ก่อน 10 เม.ย.
01 เม.ย. 54 | อ่าน 55019 ครั้ง
โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562
15 พ.ย. 62 | อ่าน 46 ครั้ง
โยนสภาวิชาชีพครูชี้ขาดปรับระบบผลิต
13 ก.ค. 60 | อ่าน 378 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.