Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: กศน.เพื่อเรียนรู้: ติวเข้มครูกศน.เสริมต่อแหล่งเรียนรู้วิทย์ตำบล
      

คอลัมน์: กศน.เพื่อเรียนรู้: ติวเข้มครูกศน.เสริมต่อแหล่งเรียนรู้วิทย์ตำบล

          แม้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมา จะพยายามกระจายและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกระบบ แต่คนกลุ่มใหญ่บางส่วนต้องการพัฒนาและเรียนรู้เพิ่มเติม รวมไปถึงการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้แก่สังคมก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น สถานศึกษา กศน.ตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเป็นส่วนสำคัญที่เข้ามีมาบทบาทในเรื่องนี้
          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เน้นวิทยาศาสตร์ (แหล่งเรียนรู้ราคาถูกร่วมกับ กศน.) เพื่อกระตุ้นพัฒนา และส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
          โครงการนี้จัดนำร่องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกับ กศน.ตำบล จำนวน 4 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ กศน.ตำบลโกตาพิอ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์, กศน.ตำบลไสหร้า อ.ฉวางจ.นครศรีธรรมราช, กศน.ตำบลเกาะขนุ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ กศน.ตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยสสวท.ได้เดินทางไปศึกษาและสำรวจแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นกับโรงเรียน และล่าสุดได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูในสังกัด กศน.ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการดังกล่าวในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอแยลเบ็ญจา สุขุมวิทซอย 5 กรุงเทพฯ
          กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สู่การสร้างอาชีพในชุมชน กิจกรรมออกแบบเทคโนโลยีและอบรมการซ่อมสร้างประกอบคอมพิวเตอร์ซึ่งมุ่งให้คุณครูที่ได้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่ออย่างเป็นรูปธรรม มีการเลือกใช้สื่อการสอนที่หาได้ง่ายในชุมชน มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนและชุมชน เป็นต้น
          ...และเป็นที่น่ายินดีว่า คุณครูกศน.ทุกท่านต่างตั้งใจเก็บเกี่ยวเนื้อหาจากการอบรม เพื่อนำไปใช้ที่ศูนย์ กศน.ของตัวเองต่อ ดูอย่าง อัครพงษ์ มะเรืองศรี ครูศูนย์ กศน.อำเภอประโคนชัย พูดถึงปัญหาที่พบในการสอนวิทยาศาสตร์ ว่าเกิดจากการขาดสื่อและอุปกรณ์ในการสอน ซึ่งเทคนิคเนื้อหาวิธีการที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปประยุกต์และบูรณาการในการเรียนการสอนได้มาก ต่อไปจะนำไปเสนอโครงการจัดอบรมให้แก่ครูนักศึกษา และผู้สนใจ ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์อีกด้วย
          เช่นเดียวกับ นิพันธ์ ยอดนิล จาก ศูนย์ กศน.อำเภอพนมสารคาม พูดถึงปัญหาคล้ายกันว่า ที่ศูนย์มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อผู้เรียน สื่อไม่ทันสมัยการอบรมครั้งนี้เน้นการปฏิบัติมากกว่าบรรยายมีการฝึกทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้มีส่วนร่วมทุกคนได้ความรู้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อที่หลากหลายและน่าสนใจ และสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดได้
          ด้าน ธรรมรัตน์ นาควรรณ จากศูนย์ กศน.อำเภอฉวางบอกว่า ประทับใจที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยจะนำความรู้กลับไปจัดทำแผนการเรียนรู้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้อยากให้ สสวท.ช่วยสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์และงบประมาณสำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ กศน. ตำบล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
          ขณะที่พัชรพร ชัยวรรณ์ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองจ.สุโขทัย เล่าว่า การอบรมครั้งนี้ได้ทั้งกระบวนการคิด การทดลอง การปฏิบัตินำไปขยายผลต่อผู้เรียนตามความเหมาะสมของชุมชน ที่ผ่านมานั้นครูยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และขาดสื่อการเรียนการสอน หลังจากได้รับการฝึกอบรมครั้งนี้ทำให้ครูมีแนวทางในการจัดหาสื่อและทำสื่อการเรียนการสอนที่หาได้จากชุมชน โดยจะนำความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนใน กศน.ตำบลและจะขยายผลให้แก่คณะครูท่านอื่นๆ ทางด้านเทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
          ...ภายหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว สสวท.ได้มอบสื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับนำไปใช้ภายในศูนย์ หลังจากนั้นจะมีการประสานเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของศูนย์ กศน.ตำบลนำร่องทั้ง 4 แห่งต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 14 ก.ย. 54   อ่าน 15024 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาชีวะเครียดนักเรียนหด
09 ธ.ค. 53 | อ่าน 21837 ครั้ง
สพฐ.สั่งสำรวจผลเรียนรู้แท็บเล็ตป.1 มอบศนฐ.วิจัยข้อเสีย-จุดดีหวังปรับศักยภาพ
24 ธ.ค. 55 | อ่าน 905 ครั้ง
ไขข้อข้องใจการจัดสรรงบประมาณของ สนผ. เรื่อง O-NET
19 ส.ค. 58 | อ่าน 512 ครั้ง
สกสค.จับมือ ธ.ออมสินปล่อยกู้สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.ที่ประสบภัยน้ำท่วม
30 พ.ย. 54 | อ่าน 61934 ครั้ง
ผช.รัฐมนตรี ศธ.ห่วง ปรับเปิด-ปิดภาคเรียนไทยไม่เป็นเอกภาพ
26 ก.ย. 56 | อ่าน 537 ครั้ง
มท.-สปท.การศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
28 ก.พ. 60 | อ่าน 342 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.