Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’ครูผู้สอน-ภาษาไทย’ดีเด่นเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต1
      

'ครูผู้สอน-ภาษาไทย'ดีเด่นเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต1

 

          นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 คัดเลือกรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา ประจำปี 2554 ประกอบด้วย รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2554 นั้นคณะกรรมการได้พิจารณาผลงาน มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2554 มีผู้สมควรได้รับรางวัล ดังนี้ประเภทครู นางปราณี แหวเมือง โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป.ตาก เขต 1,ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นายประสิทธิ์อินทฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป.ตาก เขต 1, ประเภทศึกษานิเทศก์ นายอภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1,
          ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 ในระดับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 แยกตามกลุ่มสาระ ดังนี้ ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่นนางจำลอง ใจเอี่ยม ครูโรงเรียนอนุบาลตากสพป.ตาก เขต 1 น.ส.นันทิยา แจ่มวงอินทร์ครูโรงเรียนตากกวง สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.),ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น นางเยาวเรศ บัวทอง ครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1, ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น น.ส.จิตรา สมพิงค์ครูโรงเรียนผดุงปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 38, ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
          และวัฒนธรรมดีเด่น นางธนิตนา รอดสุนทราครูโรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคารสพม.เขต 38 นายบัณฑิต ปันทัน ครูโรงเรียนตากกวง สังกัด สช., ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น นางสุภัทรา ป้าดีเหนือครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1,
          ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น นางรัชนีกร เครืออยู่ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 นายนิคม คงมี ครูโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง สังกัด สช., ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น(ภาษาอังกฤษ) นางสุมัชญา จะวรรณะครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1,ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่นนางเตือนใจ สนปี ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1 ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น นางศันสิตาคงปาน ครูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาสพป. ตาก เขต 1, ครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธประจำปี พ.ศ.2554 นางมยุรี ศิริยานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  สพป.ตาก  เขต 1

          --มติชน ฉบับวันที่ 13 ก.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 54   อ่าน 51610 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เครือข่ายผู้ปกครองยื่นปปง. สอบ 20 โรงเรียนดังรับแป๊ะเจี๊ยะ "เตรียมอุดม-หอวัง-สวนกุหลาบ"
23 พ.ค. 55 | อ่าน 855 ครั้ง
12โรงเรียนแรงบันดาลใจ ต้นแบบทำความดีเพื่อสังคม
05 เม.ย. 54 | อ่าน 58047 ครั้ง
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
11 ก.ย. 57 | อ่าน 845 ครั้ง
เร่งปฏิทินสอบ ผอ.ร.ร.5 พันอัตรา เสนอคปภ.โรงเรียนมีเด็กต่ำกว่า 40 คนไม่บรรจุ ผอ.ใหม่
04 พ.ย. 59 | อ่าน 518 ครั้ง
"ครูหนุ่ย"แนะเปลี่ยนแนวจัดงานวันครู บำเพ็ญประโยชน์-ทำกิจกรรมเพื่อเด็กแทนมาชุมนุมเฉยๆ
08 ม.ค. 59 | อ่าน 360 ครั้ง
ตามไปดู..2 กศน.อีสาน ฟิตภาษา-อาชีพรับอาเซียน
02 ก.ค. 56 | อ่าน 935 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.