Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการหกหลักสูตรรองรับประชาคมอาเซียน
      

ตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการหกหลักสูตรรองรับประชาคมอาเซียน

 

          ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ในปี 2558 ที่ไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันการศึกษา ทุกระดับต้องพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีอาเซียน ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อให้กับประชาชนมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการ ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงวิชาการความรู้ที่เป็นสากล และหาจุดเด่นร่วมกันเป็นความต้องการของตลาดแรงงานในอาเซียน การจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการทำให้เกิดความคล่องตัวสูงทาง การบริหาร โดยมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร และสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่จะเปลี่ยนเป็นสังคมอาเซียนในอีก 3-4 ปีข้างหน้า

          วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจึงได้เปิดให้ มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรม การบิน โดยได้ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยา การจัดการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัยและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นการศึกษาสมัยใหม่ในเรื่องการสื่อสารและนวัตกรรม สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลิต บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ เพื่อออกไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นที่การผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน

 

          ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 12 ก.ย. 54   อ่าน 40486 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"สมคิด" โวขอเวลา 3 ปี พาไทยขึ้นเป็นประเทศแถวหน้า ด้วยวิทยาศาสตร์
24 ส.ค. 60 | อ่าน 536 ครั้ง
ผอ.แนวคิดดี ผุดโครงการ 'พรานจิ๋วล่าเห็ด' สอนนร.รู้จักทักษะการใช้ชีวิต
06 มิ.ย. 60 | อ่าน 693 ครั้ง
นร.ไทยอ่อนภาษาอังกฤษที่ 62 โลกจี้ครูปรับวิธีสอน-สร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียน
17 ก.พ. 59 | อ่าน 666 ครั้ง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
27 ม.ค. 59 | อ่าน 3349 ครั้ง
รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์ กรณีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
23 มี.ค. 60 | อ่าน 643 ครั้ง
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำการแทน ก.ค.ศ.
11 พ.ย. 57 | อ่าน 671 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.