Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


รายงานพิเศษ: แข็งขันครูกศน.นำวิทย์สู่ตำบลตั้งเป้าปรับรับใช้วิถีชีวิตท้องถิ่น
      

รายงานพิเศษ: แข็งขันครูกศน.นำวิทย์สู่ตำบลตั้งเป้าปรับรับใช้วิถีชีวิตท้องถิ่น

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้แก่สังคม กระตุ้นพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนไทยประจักษ์คุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และความมุ่งหวังเพิ่มพูนทักษะและเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นอกชั้นเรียน รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนนำประสบการณ์จากการศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากสถานที่จริงนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนในรายวิชาต่างๆขั้นสูง โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เน้นวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับกศน. จึงก่อกำเนิดขึ้น โดยมีกศน.ตำบล เป็นตัวจักรสำคัญ
          นำร่องไปแล้ว 4 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่กศน.ตำบลไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราชกศน.ตำบลโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ กศน.ตำบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ กศน.ตำบลเมืองเก่า อ.เมืองจ.สุโขทัย โดยเริ่มจาก สสวท.ศึกษาและสำรวจแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นกับโรงเรียน และล่าสุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) ครูในสังกัดกศน. ระดับชั้นประถม และมัธยมศึกษาตอนต้น
          เวิร์กช็อปประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สู่การสร้างอาชีพในชุมชน กิจกรรมออกแบบเทคโนโลยีและอบรมการซ่อมสร้างประกอบคอมพิวเตอร์ซึ่งมุ่งให้คุณครูนำความรู้ไปขยายผลต่ออย่างเป็นรูปธรรม เลือกใช้สื่อการสอนที่หาได้ง่ายในชุมชนมีเทคนิคจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนและชุมชน เป็นต้น
          เสียงสะท้อนจากคุณครู เริ่มจาก คุณครูอัครพงษ์ มะเรืองศรี ศูนย์ กศน.อำเภอประโคนชัยกล่าวว่า ปัญหาที่พบในการสอนวิทยาศาสตร์เกิดจากการขาดสื่อและอุปกรณ์ เทคนิค เนื้อหา และวิธีการที่ได้จากการอบรม จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้สามารถนำไปประยุกต์และบูรณาการในการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้ จะนำไปเสนอโครงการจัดอบรมให้แก่ครู นักศึกษา และผู้สนใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ต่อไป
          ด้าน ครูวิราญา พรหมหนองเลา กล่าวว่านอกจากขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ครูยังขาดความรู้เฉพาะด้าน โดยครู กศน.หนึ่งคนต้องรับผิดชอบทุกสาระวิชา จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ การอบรมครั้งนี้สามารถนำไปแก้ปัญหาพื้นฐานในการสอนได้เป็นอย่างดี ทุกกิจกรรมเป็นการให้ความรู้ควบคู่กับการนำไปใช้ได้จริง กลับไปจะวางแผนไปใช้ในการเรียนการสอนในตำบลของตัวเอง อำเภอและจังหวัด
          ทางด้าน ครูนิพันธ์ ยอดนิล ศูนย์ กศน.อำเภอพนมสารคามเล่าว่า ที่ศูนย์ของตนสื่อและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อผู้เรียน ไม่ทันสมัย การอบรมครั้งนี้ที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าบรรยาย ฝึกทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้มีส่วนร่วมทุกคน จึงได้ความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อ เช่นเดียวกับ ครูธรรมรัตน์ นาควรรณศูนย์กศน.อำเภอฉวาง ที่บอกว่า จะนำความรู้กลับไปจัดทำแผนการเรียนรู้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้
          ส่วน คุณครูพัชรพร ชัยวรรณ์ ศูนย์กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ได้ทั้งกระบวนการคิด การทดลอง การปฏิบัติ นำไปขยายผลต่อผู้เรียนตามความเหมาะสมของชุมชน ที่ผ่านมานั้นครูยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และขาดสื่อการเรียนการสอน หลังจากได้รับการฝึกอบรมทำให้ครูมีแนวทางในการจัดหาสื่อและทำสื่อการเรียนการสอนที่หาได้จากชุมชนโดยจะนำความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนใน กศน.ตำบล และจะขยายผลให้แก่คณะครูท่านอื่นๆ ทางด้านเทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแข็งขัน กระตือรือร้นอย่างยิ่ง ครู กศน.พร้อมนำวิทยาศาสตร์สู่วิถีชีวิตท้องถิ่นแล้ว

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 07 ก.ย. 54   อ่าน 46232 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
Art Thesis Exhibition 2 ผลงานศิลปนิพนธ์ร่วมสมัย แนวใหม่ ไอเดียเจิด
20 พ.ค. 57 | อ่าน 572 ครั้ง
มสด.ไม่ปิดโอกาสผู้พิการ
13 มิ.ย. 55 | อ่าน 1238 ครั้ง
วิศวะ มก.โชว์นวัตกรรมเกษตร
17 ม.ค. 61 | อ่าน 348 ครั้ง
ศธ.เล็งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน 3N สู่การปฏิบัติ
03 พ.ค. 54 | อ่าน 27054 ครั้ง
ว8/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย
01 ส.ค. 61 | อ่าน 1240 ครั้ง
"การุณ"เล็งผู้ตรวจฯศธ.นั่งรองบิ๊กสพฐ.
29 ต.ค. 58 | อ่าน 365 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.