Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส’สสค.’หนุนสร้างนวัตกรรม "อาชีวศึกษา" ต้อนรับการค้าเสรี
      

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส'สสค.'หนุนสร้างนวัตกรรม อาชีวศึกษา ต้อนรับการค้าเสรีอาเซียนปี 58

 

เมื่อปัญหาทางเศรษฐกิจกลายเป็นวิกฤตของคนทั้งโลก การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจึงเป็นสิ่งท้าทายที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันแก้ไข
          สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงเดินหน้ายกระดับคุณภาพการเรียนรู้ผ่านโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2554 โดยเปิดให้การสนับสนุนทั้งสิ้น 47 โครงการ จากผู้สมัคร 150 โครงการ ครอบคลุมประเด็น 3 ด้าน คือ 1.สนับสนุนนวัตกรรมการเรียนการสอน 2.การสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา  และ 3.การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และสร้างคุณค่าวิชาชีพอาชีวศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับอาเซียน และในระดับโลก ที่ต้องการบุคลากรที่พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
          ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า อยากเห็นคุณภาพการศึกษาก้าวกระโดดในเวลา 3 ปี โดยเฉพาะเรื่องภาษา ระบบไอซีที และมีเดีย เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แรงงานไทยมีศักยภาพทัดเทียมแรงงานเพื่อนบ้าน เมื่อมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียนในปี 2558
          เราต้องมองภาพโลก มองภาพอาเซียน และมองประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน ที่สำคัญต้องสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้น ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก เป็นตัวตั้ง และเอาแนวทางของสถาบันศึกษาในแต่ละแห่งเชื่อมโยงไปสู่ เปาหมายเดียวกัน ทำอย่างไรให้เด็กเยาวชนไทยมีความสามารถไปสู้กับบุคลากรประเทศอื่นได้ในโลกศตวรรษที่ 21 ได้ และอยากให้มองว่า วิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ใช่วิกฤตเฉพาะอาเซียน แต่เป็นวิกฤตทั่วโลก ตอนนี้ถือเป็นโอกาสในการผลักดันให้อาชีวศึกษามาช่วยสร้างชาติ
          ประเด็นสำคัญคือ แนวทางการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาในแต่ละท้องถิ่นนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นแนวทางเดียวกัน แต่ต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งจะนำมาสู่การเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติการในระดับล่างและ ผู้กำหนดนโยบายในระดับบน ก่อนที่จะเชื่อมโยงไปทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่ง สสค.เข้ามาเสริมหนุนให้เครือข่ายให้ส่วนต่างๆ ของสังคมได้เข้ามาทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          ในวงเสวนา สร้างแรงบันดาลใจให้ศิษย์กับประสบการณ์ชีวิตทำงานของบุคลากรสายอาชีพในอุตสาหกรรม TOP TEN ของประเทศ เพื่อร่วม แลกเปลี่ยนทัศนะจาก เด็กพันธุ์อาร์ ที่ประสบความสำเร็จ
          วรรณะ ศรีวิชิต ผู้จัดการแผนกผลิต บริษัทเครือเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จบการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวว่า จุดแข็งของผู้เรียนอาชีวศึกษาคือ สามารถปฏิบัติงานได้จริง หางานได้ง่ายกว่า และมีตลาดแรงงานรองรับที่เปิดกว้าง การเรียนสายอาชีวะ พอจบงานปุบก็มีคนมารอรับเข้างาน หรือแม้จะออกจากบริษัท ก็สามารถตั้งบริษัทเป็นเจ้าของกิจการได้ การเรียนอาชีวศึกษาจึงสอนให้เราเรียนรู้หลายด้าน สร้างให้กระบวนการคิดที่เชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งบางครั้งการเรียนสายสามัญสอนได้แต่ในตำรา แต่ขาดโอกาสลงมือปฏิบัติ ตัวผมทำงานฝ่ายผลิต ก็ต้องพึ่งพาหน่วยซ่อมบำรุง การทำงานเป็นทีมเวิร์คจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างให้เกิดการพัฒนาต่อยอด การคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เปรียบเหมือนการต่อจิกซอว์องค์ความรู้เข้าไว้ด้วยกัน
          ชีวิตการทำงานช่วงแรก เป็นการเรียนรู้ทักษะในการทำงาน ฉะนั้นต้องมีความมุ่งมั่น แล้วก็จะได้รับการโปรโมตยกระดับเป็นหัวหน้าได้ กระทั่งจบ ปวส.ก็สามารถยกระดับเป็นวิศวกร จึงอยากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพราะสามารถสร้างความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้ วรรณะกล่าว
          เช่นเดียวกับ ปัณณวรรธ กมลสิทธิวัฒนะ พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทเครือเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ที่เห็นตรงกันว่า การเรียนอาชีวศึกษา ช่วยให้เราเป็นเจ้านายตัวเอง เรียนจบแล้วไม่ต้องกลัวตกงาน ที่สำคัญในแง่การศึกษา ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือโรงงาน ก็ต้องการคนดีที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการเรียนรู้
          ความประทับใจของผมคือ สิ่งที่ผมเรียนมาสามารถช่วยผู้คนได้ ครั้งหนึ่งผมได้เอาความรู้เกี่ยวกับสายช่างไปช่วยคนที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเขาไม่เหลืออะไรเลย อาจารย์ก็จัดค่ายออกไปซ่อมทีวี ซ่อมมอเตอร์ไซค์ ช่วยระบบไฟ ผมได้เห็นรอยยิ้มจากเขา ทำให้เรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคน ซึ่งการได้ลงมือปฏิบัติกับการเรียนทฤษฎีมันคนละเรื่อง การฝึกงานจึงเป็น สิ่งจำเป็นสำหรับสายอาชีพ ทำให้เราได้เรียนรู้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะการแข่งขันในระดับชาตินั้น บุคลากรจำเป็นต้องมีความสามารถรอบด้าน โดยเฉพาะเรื่องภาษาที่จะทำให้เราสู้ต่างชาติได้
          ร่วมผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เดินหน้าสร้างชาติ ด้วยพลัง  คนพันธุ์อาร์ เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ต้อนรับการค้าเสรีอาเซียนปี 2558

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 07 ก.ย. 54   อ่าน 41969 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
511 ครูอาชีวะได้ย้ายคืนถิ่น
18 ม.ค. 55 | อ่าน 39932 ครั้ง
ประกันสังคม เตรียมเงิน 2,000 ล้าน จ่ายคืนผู้ประกันตนมาตรา 40
07 พ.ค. 58 | อ่าน 552 ครั้ง
มรภ.อุตรดิตถ์ฟิต 8 คณะมุ่งสู่อาเซียน สร้างบัณฑิตได้คุณภาพตรงความต้องการตลาด
10 ส.ค. 55 | อ่าน 815 ครั้ง
ม.1กทม.เขต1-2ว่าง8พัน ร้องนร.รีบยื่นใน4เม.ย.
04 เม.ย. 54 | อ่าน 40502 ครั้ง
ศธ.เตรียมจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้ประชาชน-คนว่างงาน
07 ก.ย. 60 | อ่าน 1357 ครั้ง
เด็กไทยสุดเจ๋งคว้า 11 เหรียญทองแข่งขันคณิต-วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
03 ธ.ค. 56 | อ่าน 839 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.