Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แฉน.ศ.ป.โทศูนย์เถื่อนมอส.5พันรายสภาวิชาการฯเร่งตรวจสอบรายตัว
      

แฉน.ศ.ป.โทศูนย์เถื่อนมอส.5พันรายสภาวิชาการฯเร่งตรวจสอบรายตัว

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายอานนท์ เที่ยงตรงประธานสภาวิชาการมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.)เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมมอส. ที่มีนายสมนึก พิมลเสถียร เป็นประธานเมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาหลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนในศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้งจำนวน 123 แห่ง โดยที่สภามหาวิทยาลัยไม่รับทราบและถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง มีจำนวนผู้เรียนทั้งหมดเท่าที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งแจ้งให้สภาวิชาการ มอส.ทราบจำนวน 2,713 คน ใน3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้จากการตรวจสอบของสภาวิชาการ มอส. พบว่าน่าจะมีนักศึกษากลุ่มนี้ 5,313 คน จึงไม่แน่ใจว่าตัวเลขผู้เรียนที่แท้จริงมีจำนวนเท่าไหร่ เพราะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น สภาวิชาการจะรับแก้ไขปัญหาให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งส่งมาเท่านั้น เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปโดยรวดเร็วและไม่สับสน โดยจะตรวจสอบเป็นรายบุคคล
          ประธานสภาวิชาการ มอส.กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามีบัณฑิตจากศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้งทำเรื่องขออนุมัติจบการศึกษาจำนวน 523 คน แต่พบว่าทั้งหมดมีปัญหาเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กำหนด ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด โดยต้องหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามที่ กกอ.กำหนด มาตรวจสอบวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคล คือต้องเป็นอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์งานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อปริญญา แต่เป็นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องจบในสถาบันที่ กกอ.ให้การรับรองว่ามีคุณภาพตามที่กำหนดและหากผลการตรวจสอบพบว่าวิทยานิพนธ์ของใครไม่ได้มาตรฐานก็จะต้องรื้อทำใหม่
          และให้อาจารย์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าไปตรวจสอบ หากผ่านตามหลักเกณฑ์สภาวิชาการ มอส.ถึงจะเสนอรายชื่อผู้จบการศึกษาให้คณะกรรมการควบคุมมอส.พิจารณาต่อไป
          เรื่องการจัดสอบประมวลความรู้ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2553 ที่มีปัญหาจำนวน 1,387 คนนั้น ในรอบแรกมีผู้มาสอบ 299 คน ในจำนวนนี้มีผู้มาสารภาพว่าซื้อใบ ป.บัณฑิตจำนวน 3 คน ซึ่งวันที่ 10 กันยายนนี้ มอส.จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทางเว็บไซต์ของ มอส.จากนั้นจะตรวจสอบคุณสมบัติว่าผู้ที่สอบผ่านเป็นนักศึกษาของ มอส.จริง ชำระค่าเล่าเรียนครบถ้วนและได้ฝึกสอนตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด หากไม่มีปัญหาจะเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการควบคุม มอส.พิจารณาอนุมัติจบการศึกษาต่อไปนายอานนท์กล่าว

          --มติชน ฉบับวันที่ 6 ก.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 54   อ่าน 69460 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.ฟื้นฟูวิชาศีลธรรม แท็บเล็ต 2 แสนถึงมือนร.
17 ต.ค. 55 | อ่าน 808 ครั้ง
ประกาศผลคัดเลือก ผอ.สพท.พร้อมบรรจุทันที 40 ตำแหน่ง
18 ก.ค. 57 | อ่าน 487 ครั้ง
จัดมหกรรมอาเซียนสัญจร พัฒนาศักยภาพบุคลากร-ยช. พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
05 ส.ค. 56 | อ่าน 938 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว751 หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
24 ก.พ. 58 | อ่าน 701 ครั้ง
สกอ.ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขายวุฒิปลอมแล้ว
18 ก.ค. 56 | อ่าน 524 ครั้ง
ประกาศรับสมัครแอดมิชชั่น ปี 60 เร่ิม 20-27 พ.ค. รับได้กว่า 1แสนที่นั่ง
19 พ.ค. 60 | อ่าน 367 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.