Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การเสนอรายชื่อ’ขอมีและเลื่อน’วิทยฐานะเกณฑ์เชิงประจักษ์
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การเสนอรายชื่อ'ขอมีและเลื่อน'วิทยฐานะเกณฑ์เชิงประจักษ์

          ศิริพร กิจเกื้อกูล   เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          สัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอการขยายเวลาการเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งกำหนดขยายเวลาการเสนอรายชื่อไปเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 และการเสนอรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเรียงลำดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม
          สัปดาห์นี้จะนำเสนอกระบวนการในการเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ดังนี้
          1.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินกรณีเป็นผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป หรือกรณีเป็นผู้มีผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปให้กรอกข้อมูลตามแบบที่  ก.ค.ศ.กำหนด
          2.ในแต่ละแบบให้กรอกข้อมูลจำแนกเป็นแต่ละสาขา ได้แก่ สาขาบริหารสถานศึกษาสาขาบริหารการศึกษา สาขานิเทศการศึกษาสำหรับสายงานการสอนให้จำแนกตามสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้เรียงลำดับตามแนวทางดังนี้
          2.1)เรียงลำดับผลงานดีเด่นจากระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับส่วนราชการตามลำดับ
          2.2)เรียงลำดับผลงานดีเด่นประเภทบุคคลที่ระบุชื่อผู้ได้รับรางวัลให้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าผลงานดีเด่นประเภททีมหรือประเภทไม่ระบุชื่อบุคคล
          2.3)เรียงลำดับผลงานดีเด่นที่จัดทำแต่เพียงผู้เดียวให้อยู่ในลำดับสูงกว่าประเภทร่วมกันจัดทำและในประเภทที่ร่วมกันจัดทำให้พิจารณาจากผลงานดีเด่นที่ผู้จัดทำมีส่วนร่วมจัดทำจากมากที่สุดไปหาน้อย  โดยคิดเป็นร้อยละ
          2.4)เรียงลำดับผู้ที่มีจำนวนผลงานดีเด่นหลายรางวัล/หลายชิ้น/หลายเรื่องที่สอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอมากกว่า ให้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าผู้ที่มีจำนวนผลงานดีเด่นที่สอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอน้อยกว่า
          3.การรายงานผลงานดีเด่นฯ ผู้ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องรายงานให้ครบ 2 รางวัล และผู้ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องรายงานให้ครบ3 รางวัล โดยต้องมีผลงานดีเด่นที่ตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขออย่างน้อยจำนวน 1 รางวัล
          4.ผู้ขอรับการประเมินจะต้องจัดทำเอกสารสรุปผลงานดีเด่นฯ ครบทุกรางวัล/ ชิ้น/เรื่องตามที่รายงานไว้ในแบบเสนอขอ โดยมีเนื้อหาสาระครบทุกรางวัล/ชิ้น/เรื่อง รวมกันแล้วไม่เกิน 50 หน้า อยู่ในเล่มเดียวกันหรือแยกเล่มก็ได้และไม่ต้องมีภาคผนวก
          5.ผู้ขอรับการประเมินต้องจัดทำข้อเสนอในการพัฒนางานตามแนวคิดในการพัฒนาผลงานดีเด่น ซึ่งตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ จำนวน 1 เรื่อง
          6.ผู้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปไม่ครบตามจำนวนที่ ก.ค.ศ.กำหนดถือว่าไม่มีคุณสมบัติตามที่  ก.ค.ศ.กำหนด
          รายละเอียดต่างๆ สามารถศึกษาได้จากหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.3/ว14 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 05 ก.ย. 54   อ่าน 67359 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สั่งเอกซเรย์โรงเรียนกวดวิชาผิดกฎหมาย ศธ.เข้ม 3 ข้อ ทุกพื้นที่ - เร่งชงแผน - เน้นคุณภาพ
10 ก.ค. 55 | อ่าน 844 ครั้ง
ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดการเปิดสอบบรรจุข้าราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 (รอบทั่วไป)
26 ม.ค. 58 | อ่าน 746 ครั้ง
ชงแผนคน - พัฒนายานยนต์สู่อาเซียน อาชีวะจี้ผลิตเด็กสายอาชีพ - การันตีไม่เตะฝุ่น
06 ส.ค. 55 | อ่าน 984 ครั้ง
มาตรา 44 กับการศึกษา
18 เม.ย. 58 | อ่าน 666 ครั้ง
ชู 3 เทคนิคสอนภาษาอังกฤษ
26 ต.ค. 58 | อ่าน 469 ครั้ง
หนุนน.ศ.ไทยเรียนภาษาจีน
28 ก.พ. 55 | อ่าน 11298 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.