Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มธ.ฝึกนศ.เป็น “พลเมือง” ด้วยวิชา “พลเมือง”
      

มธ.ฝึกนศ.เป็น พลเมือง ด้วยวิชา พลเมือง

         

          หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็น พลเมือง (Civic Education) ในการทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น พลเมือง ที่เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพ กติกา และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งในวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ หรือ TU 120 ในสองปีที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดวิชา พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นวิชาเฉพาะวิชาใหม่ขึ้นมาแล้ว โดยมีรหัสวิชาคือ TU 100 โดยในปีการศึกษา 2554นี้ นักศึกษาปีหนึ่งจะเลือกเรียนได้ระหว่างวิชา TU 120 กับวิชา TU 100 และในปีการศึกษา 2555 คือปีหน้าเป็นต้นไป วิชา พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ TU 100 จะเป็นวิชาบังคับ 3 หน่วยกิตที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา กล่าวว่า วิชา พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นวิชาที่ไม่ใช้การฟังบรรยาย แต่ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ให้สัมผัสกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมของเรา ใช้กิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนให้นักศึกษาได้เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเห็นว่าปัญหาทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับตัวเรา โดยเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และให้มีการลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วยการให้ทำโครงงานกลุ่ม โดยให้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นตัวเชื่อมระหว่างปัญหาและการแก้ไข โดยในกระบวนการเรียนรู้จะมีการฝึกฝนให้เป็น พลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยที่เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพสิทธิผู้อื่น และเคารพกติกา
          สำหรับกระบวนการเรียนการสอนจะแบ่งนักศึกษาเป็นห้องละ 50 คนต่ออาจารย์ 1 คน และในแต่ละห้องจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีก 4 กลุ่ม รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นแนวระนาบ โดยอาจารย์จะทำหน้าที่เป็น วิทยากรกระบวนการ และต้องเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ในการเลือกปัญหา คิดโครงงาน และทำโครงงานด้วยตนเอง ซึ่งจะต่างกับวิชาอื่นๆ ที่รูปแบบการสอนมักจะเป็นการเรียนการสอนแบบแนวดิ่ง ที่อาจารย์มี อำนาจ ส่วนนักศึกษามี หน้าที่ ต้องจดต้องตามที่อาจารย์บอก
          รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต่ออีกว่า วิชาดังกล่าวได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนต่างไปจากเดิมที่นักศึกษาเข้าฟัง การบรรยายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จะให้นักศึกษาออกไปสัมผัสและทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
          นักศึกษาสามารถทำโครงงานที่นักศึกษากำหนดได้ตามความสนใจ ทั้งเป็นโครงงานที่ลงมือแก้ปัญหาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น การแยกขยะการลดการใช้ถุงพลาสติก หรือโครงงานที่เป็นปัญหาสังคม เช่น การแก้ปัญหาการทำแท้ง การบริโภคสื่ออย่างเท่าทัน หรือโครงงานที่เป็นเรื่องทางการเมือง เช่น โครงงานต่างสีแต่อยู่ร่วมกันได้ หรือโครงงานที่ไปทำในโรงเรียน หรือชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คาดหวังว่า นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชานี้จะเป็น พลเมือง ที่เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพกติกา ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม และเป็น พละ หรือ กำลัง ของ เมืองในการร่วมกันแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา

 

กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--ASTVผู้จัดการออนไลน์โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 54   อ่าน 94260 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กศน.แจงซื้อแบบเรียนเทอม2ปี54
29 พ.ย. 54 | อ่าน 53678 ครั้ง
สพฐ.พัฒนาระบบ ติดตามเขตพื้นที่
01 ส.ค. 56 | อ่าน 529 ครั้ง
สทศ.ประกาศผลสอบแกต/แพต 4 พ.ย.
02 พ.ย. 53 | อ่าน 9988 ครั้ง
"ครู" สะท้อนผ่านสวนดุสิตโพล เบื่อ ...
15 ม.ค. 56 | อ่าน 964 ครั้ง
การคัดลอก-ลอกเลียน-ผลงาน ทางวิชาการ
27 เม.ย. 54 | อ่าน 20000 ครั้ง
สพฐ.ตั้งศูนย์บริหาร ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย
20 เม.ย. 58 | อ่าน 319 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.