Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ชง 7 ยุทธศาสตร์ป้องเด็กไทยปลอดความรุนแรง
      

ชง 7 ยุทธศาสตร์ป้องเด็กไทยปลอดความรุนแรง

 

          สท.ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ชง 7 ยุทธศาสตร์ป้องเด็กไทยปลอดความรุนแรง นำเสนอ ครม. เห็นชอบ ...
          นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เปิดเผยว่า สท.ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่องการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์การใช้ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว สถานศึกษาและสถาบันต่างๆและจัดทำ เป็นร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ว่า เด็กและเยาวชนในสังคมไทย ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
          นายสมชายกล่าวอีกว่า ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การป้องกันการกระทำความรุนแรง 2.ยุทธศาสตร์การคุ้มครอง ช่วยเหลือและเยียวยา ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความรุนแรงและเป็นผู้กระทำความรุนแรง เพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 3.ยุทธศาสตร์ด้านกฎหมาย โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้มีความเหมาะสม 4. ยุทธศาสตร์กลไกระดับชาติ ระดับพื้นที่และการบริหารจัดการ จัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรง ระบบเฝ้าระวัง 5.ยุทธศาสตร์การประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย สาเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบของความรุนแรง และ 7.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศ.

          ที่มา: http://www.thairath.co.thโพสเมื่อ : 01 ก.ย. 54   อ่าน 70987 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
บัณฑิตมทร.อีสานแห้ว’ตั๋วครู’เหตุสถาบันก๊อปหลักสูตร เปิดใบเสร็จจ่าย’บิ๊กมอส.’
20 มิ.ย. 54 | อ่าน 84848 ครั้ง
ปปง.สอบเงินกู้ "ชพค." ครูเดือดร้อนสูญ 5 พันล.-ย้ายลอต 2 ถึงมือนายกฯ
28 พ.ค. 58 | อ่าน 430 ครั้ง
คอลัมน์: กศน.เพื่อนเรียนรู้: การศึกษากึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ
27 มี.ค. 56 | อ่าน 812 ครั้ง
เผยรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
31 ก.ค. 58 | อ่าน 383 ครั้ง
ห่วงนักเขียนรุ่นใหม่อ่านหนังสือน้อย
14 มิ.ย. 62 | อ่าน 102 ครั้ง
เตรียมคลอดประกาศศธ. ปี 55 โอเน็ตมีผลจบช่วงชั้น
20 มิ.ย. 55 | อ่าน 1088 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.