Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครม.อนุมัตินร.ท้องเรียนได้-ลาคลอด
      

ครม.อนุมัตินร.ท้องเรียนได้-ลาคลอด

          สธ.เสนอแก้ทำแท้งให้พม.รับเลี้ยงเด็ก
          ครม.อนุมัติหลักการพ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ ให้น.ร.-น.ศ.ที่ท้องสามารถเรียนต่อ หรือขอหยุดไปคลอดลูกแล้วมาเข้าเรียนใหม่ได้ หากหญิงท้องไม่พร้อมไร้ที่อยู่ให้พม.ช่วยจัดการ รวมถึงการหาพ่อ-แม่บุญธรรม กรณีที่แม่วัยเรียนไม่สามารถเลี้ยงดูได้เอง พร้อมให้ขยายความไปถึงบริษัทเอกชน-หน่วยราชการต้องห้ามขัดขวางการลาคลอด รวมทั้งให้ดูแลป้องกันการละเมิดทางเพศในที่ทำงาน หรือส่วนราชการด้วยรมว.สธ.เผยหากกฎหมายมีผลบังคับใช้จะตั้งกก.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ มีนายกฯเป็นประธาน ดูแลและให้คำปรึกษาปัญหาทางเพศอย่างเหมาะสม
          เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. น.พ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า ครม.อนุมัติหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างพ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ พ.ศ... เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุ์ ของหญิง เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย สาระสำคัญของพ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อมีสถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษา มีการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้คำปรึกษา อนามัยด้านการเจริญพันธุ์สอนเรื่องเพศศึกษา นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์ วิธีการที่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา นายจ้างเอกชน ที่ต้องปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน หรืออยู่ระหว่างศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงนักเรียน เยาวชนที่อาจเกิดตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่จะต้องขอลาหยุดเพื่อไปตั้งครรภ์จนคลอดแล้วสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้อีก
          เนื่องจากสังคมไทยประสบปัญหาจากกรณีที่พบซากทารก 2,002 ซากจึงต้องมีการเสนอร่างพ.ร.บ.นี้ขึ้นมา ซึ่งกระทรวงต่างๆ อาทิ ต่างประเทศ พม. แรงงาน ก.พ. ศึกษาธิการ ต่างแสดงความเห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าว น.พ. มารุต กล่าว
          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข
          กล่าวว่า หากผ่านขั้นตอนตามกฎหมายแล้ว และร่างพ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ ก็จะตั้งคณะกรรม การคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เนื้อหาสำคัญคือคุ้มครองผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์ทุกเพศ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางเพศอย่างเหมาะสม โดยต้องให้ข้อมูลและให้บริการผู้ที่มาขอรับคำปรึกษาทุกคน และต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับหากเปิดเผยข้อมูลจะมีโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนหากเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาและมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ ทางสถานศึกษาต้องอนุญาตให้ศึกษาต่อและหลังจากที่คลอดบุตรแล้วสามารถกลับไปศึกษาต่อได้ด้วย
          ร่าง พ.ร.บ.นี้ไม่ได้ต้องการสนับสนุนให้เกิดการท้องในวัยเรียน แต่เพื่อคุ้มครองหากเกิดตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในระหว่างเรียนให้สามารถเรียนต่อไปได้ และในกฎหมายยังกำหนดด้วยว่าหากผู้ที่ตั้งครรภ์ประสงค์ที่จะเรียนต่อแล้วไม่มีที่พัก ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะให้ความช่วยเหลือจัดหาที่พักฉุกเฉิน และหากไม่สามารถรับเลี้ยงดูบุตรได้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯก็จะหาพ่อแม่ บุญธรรมให้ รมว.สาธารณสุข กล่าว
          นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวยังกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดสอนเรื่องเพศศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น ที่สำคัญร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังคุ้มครองการถูกคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน โดยหากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างภาคเอกชนปล่อยให้มีการกระทำใดๆ อันเป็นการล่วงเกิน คุกคามหรือก่อความเดือดร้อนทางเพศต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกจ้าง จะเข้าข่ายไม่ให้ความร่วมมือต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท ขณะเดียวกันยังกำหนดบทลงโทษหากหน่วยงานใดก็ตามที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่จะตั้งขึ้นตามร่างพ.ร.บ.นี้จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายละเอียดมาตราที่สำคัญของร่างพ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ ประกอบด้วย มาตรา 7 ให้สถานศึกษาจัดสอนเพศศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวุฒิภาวะและวัยของผู้เรียน โดยคำแนะนำของกรรมการ มาตรา 9 ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างภาคเอกชนที่มีหญิงมีครรภ์ปฏิบัติงานต้องไม่กระทำการอันใดอันเป็นการขัดขวางการลาคลอดตามระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งต้องส่งเสริมให้หญิงซึ่งเป็นมารดาได้เลี้ยงดูบุตรด้วยน้ำนมมารดาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 53   อ่าน 9034 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ดันโรงเรียนดังรับเด็กพิเศษเข้าเรียน
17 มิ.ย. 62 | อ่าน 955 ครั้ง
คิดค้นโปรแกรมติดตามดูแลนักเรียน - ฉลาดทันกาล
04 ก.ย. 56 | อ่าน 1249 ครั้ง
ม.อ.ปรับ’เปิด-ปิด’เทอมตามเออีซี
05 ส.ค. 56 | อ่าน 726 ครั้ง
คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: เตือนผู้สอบบรรจุครูผู้ช่วย อย่าเชื่อกลลวงการแอบอ้างติวข้อสอบ
17 มิ.ย. 56 | อ่าน 806 ครั้ง
ศึกษาธิการยกเครื่องทำงบประมาณ 64 รูปแบบใหม่
15 พ.ย. 62 | อ่าน 627 ครั้ง
สกอ.คุมเข้มรับน้อง-พนันบอลเตือนสถาบันออกระเบียบชัดเจน
25 มิ.ย. 57 | อ่าน 726 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.