Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สศช.ชี้เรียนฟรีส่งเด็กไทยไม่ถึงดาว
      

สศช.ชี้เรียนฟรีส่งเด็กไทยไม่ถึงดาว

 

          สศช.ชี้เรียนฟรีทำให้เด็กไทยเข้าถึงระบบการศึกษามากขึ้น แต่คุณภาพไม่ดี นักเรียนได้สัมฤทธิผลตามเป้าเพียง 50% มีปัญหาไอคิวและอีคิวต่ำ โดยเฉพาะระดับปฐมวัย มากกว่า 25% ไอคิวต่ำกว่า 90 หรือสติปัญญาปานกลาง ส่วนไอคิวมากกว่า 90-109 มีเพียง 40% อีคิวมีปัญหาปรับตัวและความกระตือรือร้น ผลิตแรงงานไม่ตรงเป้าจบ ป.ตรี มากกว่าอาชีวะ

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้นำเสนอสถานการณ์ด้านการศึกษาในปัจจุบัน ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่า คนไทยมีศักยภาพและโอกาสด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นจากการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี หลังมีนักเรียนได้รับประโยชน์ 12,471,611 ล้านคน ทั้งนี้ จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักของนักเรียนกลับพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ไม่ถึงร้อยละ 50 และยังพบสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มีสัดส่วนค่อนข้างต่ำ

          ดังนั้น สิ่งที่ต้องเร่งให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาคือ การเริ่มจากยกกระดับสติปัญญา (ไอคิว) และความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ของกลุ่มเด็ก เพราะผลสำรวจระดับเชาวน์ปัญญาและพัฒนาการของเด็กไทยชี้ตรงกันว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้าและระดับเชาวน์ปัญญาค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาทุนมนุยษ์ที่สำคัญที่สุดกลับพบว่า เด็กวัย 6-12 ปี จำนวนมากกว่าร้อยละ 25 มีค่าไอคิวต่ำกว่า 90 (ค่าความฉลาดปานกลางอยู่ที่ 90-110) ส่วนเด็กร้อยละ 40 มีไอคิวปกติระหว่าง 90-109 ส่วนการวัดอีคิว ปรากฏว่า เด็กในวัย 3-5 ปี และ 6-11 ปี มีความคิดการปรับตัวต่อปัญหาและความกระตือรือร้น ทั้งหมดมีคะแนนลดลงแต่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

          ทั้งนี้ รัฐบาลต้องขยายโอกาสการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เนื่องจากจำนวนผู้เรียนนอกระบบโรงเรียนได้เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ 5.6 ล้านคน ในปีการศึกษา 2552 ส่วนจำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กพิเศษนั้น ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นจาก 3 ล้านคน มาอยู่ที่ 3.2 ล้านคน อย่างไรก็ตามต้องมีการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้นอกห้องเรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

          ขณะเดียวกันปัญหาการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ปัจจุบันยังขาดแคลนทั้งกำลังคนระดับกลางและสูงและในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพราะต่อให้มีสัดส่วนแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ความต้องการเรียนต่อในสายอาชีวศึกษายังต่ำกว่าความต้องการกำลังคนระดับ กลางของประเทศ ซึ่งมีความต้องการถึงร้อยละ 60 ของความต้องการแรงงานทั้งหมด ส่วนปัญหาด้านกำลังคนระดับสูงยังคงมีสัดส่วนการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ำกว่าบัณฑิตสาขา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ขณะที่บุคลากรด้านวิจัยเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นๆ และแม้มีการสร้างองค์ความรู้เพิ่มขึ้น แต่การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ยังต่ำ และยังขาดงานวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทไทย.

 

          ที่มา: http://www.thaipost.netโพสเมื่อ : 30 ส.ค. 54   อ่าน 41617 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
รมต.เอาจริง ย้ำกรณีสามเสน ไม่ปล่อยคนทุจริต เข้ามาทำลายระบบ
28 มิ.ย. 60 | อ่าน 326 ครั้ง
แม่พิมพ์แห่อบรมวิทยฐานะแนวใหม่
13 ก.ค. 60 | อ่าน 454 ครั้ง
ทปอ.ขอมีเอี่ยวตั้งกก.ประเมินรอบสี่ ถกตม.เว้นต่อวีซ่า’น.ศ.-อจ.’ต่างชาติ
30 ต.ค. 55 | อ่าน 749 ครั้ง
หวั่นเรียนสูง กระทุ้ง สมองให้เป็นมะเร็ง
29 ส.ค. 59 | อ่าน 297 ครั้ง
มฟล.ชี้ไทยขาดแผนแม่บทพัฒนากำลังคนรับอาเซียน
05 มิ.ย. 55 | อ่าน 835 ครั้ง
บอร์ดตีกลับ สกสค.ขอปรับเงินเดือน
29 ก.ค. 58 | อ่าน 1362 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.