Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ชงบอร์ดศธ.ไฟเขียวสูตรรับน.ศ.ปวช.
      

ชงบอร์ดศธ.ไฟเขียวสูตรรับน.ศ.ปวช.

          เพิ่ม60%ในปี'61สนองภาคอุตฯ-บริการ
          น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปแนวทางรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2554 และการผลักดันให้ผู้เรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดไว้ร้อยละ 60 ภายในปี 2561 โดยจะเสนอที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ที่มีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน วันที่ 13 ธันวาคมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรหลัก ศธ.ดังนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา ถือเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติ ให้สถานศึกษาออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ให้นักเรียนทันทีที่จบม.3, แนะแนว และสนับสนุนนักเรียนมัธยมดูงานสถานศึกษาอาชีวะ และการแนะแนวในงานมหกรรมต่างๆ, ให้ความร่วมมือจัดการเรียนสายอาชีพสนับสนุนให้เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้นตามความสนใจ และความถนัด
          ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1-42 ร่วมกับอาชีวะจังหวัดจัดแนะแนวการศึกษา และอาชีพในกิจกรรมสำคัญที่ สพม.จัด, จัดทำแผนรับนักเรียน แผนแนะแนว รวมทั้งปฏิทินปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน, ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะสำหรับสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ให้จัดหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมร่วมกับสถานศึกษาอาชีวะเพิ่มขึ้น, อำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่จะเรียนต่อสายอาชีพ, จัดทำแผนแนะแนวร่วมกับสถานศึกษาอาชีวะ น.ส.ศศิธารากล่าว
          น.ส.ศศิธารากล่าวว่า ส่วนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ขอให้แจ้งให้สถานศึกษาเอกชนระดับมัธยมสถานศึกษาที่จัดการสอนอาชีวะ และเขตพื้นที่ฯ ที่ดูแลสถานศึกษาเอกชน ให้สถาน
          ศึกษาออกใบ รบ.ให้นักเรียนทันทีที่จบ ม.3,ร่วมมือแนะแนว และสนับสนุนนักเรียนมัธยมดูงานในสถานศึกษาอาชีวะ สำหรับสถานศึกษาเอกชนระดับมัธยม ให้อำนวยความสะดวกนักเรียนที่จะเรียนต่อสายอาชีพ,แนะแนวการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง, จัดทำแผนแนะแนวร่วมกับสถานศึกษาอาชีวะ,อำนวยความสะดวกในการเข้าแนะแนวเรียนต่อสายอาชีพ ส่วนสถานศึกษาเอกชนที่สอนอาชีวะ ให้ร่วมกับสถานศึกษาอาชีวะจัดทำแผนรับนักเรียน และแนะแนว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย(กศน.) ขอให้ กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอออกใบ รบ.ให้นักเรียนทันทีที่จบ ม.3, ร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวะแนะแนว และศึกษาดูงาน, สนับสนุนการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ไปสู่สายอาชีพ
          สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 1-12 ร่วมขับเคลื่อนผ่านกลไกการปฏิบัติงานของสำนักฯ สู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษาทุกสังกัด,ติดตามประเมินผล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะปรับปรุงพัฒนาการทำงานตามนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะในภาพรวมสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอให้ทบทวนการรับนักศึกษาต่อเนื่องจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าเรียนปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี จนกว่าการจัดตั้งสถาบันการอาชีวะจะแล้วเสร็จ ถ้าเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวะเป็นร้อยละ 60 ได้ จะตอบสนองต่อความต้องการใช้กำลังคน ซึ่งคาดการณ์แนวโน้มการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและบริการระหว่างปี พ.ศ.2553-2562 ว่ามีความต้องการกำลังคนระดับอาชีวะสูงกว่าระดับอุดมศึกษาถึงร้อยละ 100 น.ส.ศศิธารากล่าว

    

          ที่มา : --มติชน ฉบับวันที่ 14 ธ.ค. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 53   อ่าน 8964 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แห่เรียน ’ครุศาสตร์’ มรภ.สงขลา
10 เม.ย. 55 | อ่าน 9820 ครั้ง
ครู สพฐ.ยื่นย้ายคืนถิ่นกว่า 2 หมื่นคน
12 ม.ค. 55 | อ่าน 103586 ครั้ง
คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ยุทธศาสตร์อาชีวะสู่ ’เวทีอาเซียน’
21 มิ.ย. 55 | อ่าน 1732 ครั้ง
เครือข่ายต้านคอร์รัปชั่นชงปลัด ศธ.เลิก’จับสลาก’-แก้แป๊ะเจี๊ยะ จี้รัฐเก็บภาษีศึกษาลดภาระพ่อแม่
08 มี.ค. 59 | อ่าน 486 ครั้ง
การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญ
18 ส.ค. 53 | อ่าน 8077 ครั้ง
"หมอธี" ไม่คัดค้านสลาย 5 แท่งศธ.
03 ก.พ. 60 | อ่าน 917 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.